Териториален обхват: Благоевград

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Благоевград, ул. „Димитър Талев“ № 5 тел. 073/833 480

Ob6to_logo„Абадон“ ЕООД е регистрирано през 2005 г. от Окръжен съд – Благоевград. Притежава Лиценз № 665/24.08.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Благоевград. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари. Собственик и управител на дружеството е Марио Ванчов Богданов.

Print Friendly, PDF & Email