Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1407 бул. „Джеймс Баучър“ № 83, ет. 4, оф. 15 тел.: 02/862 0556

GSM: 0879 816 111, 0896 457 777, 0879 209 550 e-mail: office@asecurity.eu

http://www.asecurity.eu/

A_security„А Секюрити“ ЕООД е регистрирана през декември 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 1760/28.02.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. A SECURITY е компания, работеща в сферата на охранителната дейност в България. Фокусирана е в осигуряването на професионални услуги за сигурност на частни и корпоративни клиенти. Извършва лична и ВИП-охрана, постова охрана на имущество, охрана на масови мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, монтиране и сервиз на охранителни системи, детективски услуги и др. Управител на дружеството е Георги Димов Матев. Едноличен собственик на капитала е Нели Стоянова Беширова.

Print Friendly, PDF & Email