Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Красно село, п.код 1618, ж.к. „Бъкстон“ ул. „Леринска чука“ № 4

тел.: 02/818 0910 факс: 02/818 0923 e-mail: company@atridi.com

A34„А34“ ЕООД е регистрирано през октомври 2000 г. в София. Притежава Лиценз № 1048/15.01.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва търговска, информационна, консултантска, лизинг, спедиторска, митническо оформяне, софтуерна и хардуерна, инженерингова, производствена и сервизна дейност в областта на промишлеността и селското стопанство, представителство, посредничество и всяка друга незабранена със закон дейност, както и охранителна дейност на територията на Република България, включваща всички видове охранителни дейности – лична (персонална) охрана на физически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на обекти на железопътният транспорт, охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помоща на сигнално-известителна техника и др. Собственик на компанията е „Атриди груп“ ЕООД, а управител – Румяна Енчева Велинова.

Print Friendly, PDF & Email