Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, район Младост, п.код 1715, ж.к. „Младост“ 4, бл. 439, вх. А, ет. 6, ап. 18

тел.: 02/876 6684  GSM: 0888 207 483 е-mail: nelly_b@mail.bg

Ob6to_logo„3М-СОТ“ е регистрирана през февруари 2001 г. в София. Фирмата извършва монтаж на сигнално-охранителна техника (СОТ), пожароизвестителна техника, видеонаблюдение, контрол на достъпа и др. Собственик и управител на дружеството е Милен Иванов Христов.

 

Print Friendly, PDF & Email