Териториален обхват: Хасково

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Хасково, ул. „Драгоман“ № 14, ет. 2  тел./факс: 038/660 660 GSM: 0888 259 499

3S SOT„3 С Хасково СОТ“ ООД е регистрирано през 2005 г. от Окръжен съд – Хасково. Притежава Лиценз № 543/23.03.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Хасково. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Управител на дружеството е Сашо Вълков Спасов.

 

Print Friendly, PDF & Email