Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, бул. „Ситняково“ № 46 бл. 18 вх. Б ет. 1 ап. 19 тел./факс: 02/843 7575

Ob6to_logo„3 П-Секюрити“ ЕООД е регистрирано през 2005 г. от Софийски градски съд. Притежава Лиценз № 547/25.03.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Извършва охрана на имущество на физически и/или юридически лица. Собственик и упхравител на дружеството е Пею Петков Пеев.

Print Friendly, PDF & Email