Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес:  София, район Лозенец, п.код 1164, ул. „Света гора“ № 40 тел. 02/975 8155

Ob6to_logo„3 Ес М Сот“ ООД е регистрирано през 2003 г. от Софийския градски съд. Притежава Лиценз № 534/10.03.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Дружеството извършва целия спектър от охранителни услуги, като специализацията му е в охранителна дейност на недвижими имоти. Управител на дружеството е Методи Иванов Туечки.

Print Friendly, PDF & Email