turn_tripod

Турникет трипод

Турникетите са съоръжения, които са предназначени да управляват и регулират човешки потоци, най-често на входовете (изходите) на сгради. Те са част от системите за контрол и управление на достъпа до метростанции, производствени предприятия, търговски, спортни и развлекателни обекти и пр.

Човек, преминавайки през турникет, обикновено трябва да е снабден с електронен ключ (идентификатор) – служебна карта, пропуск, билет… Средната пропускателна способност на един турникет е 20-30 човека в минута. Разбира се, тук трябва да бъдат отчетени конструктивното му изпълнение и оборудването му.

Най-разпространените турникети са от типа „трипод“ – идва от конструкцията, която се състои от 3 планки, равномерно разположени на по 120 градуса спрямо барабана на турникета. Принципът на движението на барабана на този вид турникет е така устроен, че една от планките винаги се намира в хоризонтално положение, а в същото време другите две са насочени към земята. Предимство на такива видове турникети са неголемите габаритни размери – цялата им конструкция заема около две трети от пространството за преминаване, не пречи на разминаването и в същото време изключва свободния достъп към охранявания обект.

ROTOR1

Роторен турникет

Друг, също популярен модел е т.нар. роторен турникет, рамената на който се фиксират на вертикалната ос на устройството. За увеличаване на пропускателната скорост тази конструкция може да бъде допълнително снабдена с електропривод. За разлика от триподите, роторните устройства заемат практически целия проход, като не оставят възможност за несакционирани движения.

turn_rotor_palen

Пълноръстов роторен турникет

Роторните пълноръстови турникети се ползват основно в обекти с високи изисквания за безопасност, като промишлени предприятия например. Техният монтаж е възможен както на открити пространства, така и в затворени помещения. За по-голям комфорт те също могат да бъдат снабдени с електропривод.

Турникетите тип „вратичка“ са предназначени за организация на движение на човешки поток в една посока, с пълно изключване на възможността за връщане. Също като роторните турникети и тези могат да бъдат допълнително снабдени с електромеханически привод, да бъдат интегрирани в система за контрол на достъпа или да се задействат чрез сигнал от фотоелемент. Турникетите „вратичка“ съответстват на на всички изисквания за допуск на хора с физически увреждания (инвалиди).

turn_vrat

Турникет тип вратичка

Към турникетите спадат и устройства, които действат на принципа на оптиката, или оптични турникети. Това са наглед безпрепятствени проходи, които обаче се задействат при нерегламентирано преминаване. Реакцията може да бъде механична – затваряне на прохода, а също така звукова, светлинна и пр.

optika

Оптичен турникет

Като цяло, за България турникетите отдавна са се превърнали в част от всекидневието, като се върви в посока разширяване на техните функции. Като пример – запис на часа на преминаване на отделен ползвател, тоест функция контрол на работното време и пр. Но това е друга тема.

Print Friendly, PDF & Email