poe-snimkaМрежовите архитектури във видеонаблюдението имат редица предимства пред стандартните кабелни архитектури. Едно от тези важни преимущества е възможността охранителните камери  да бъдат захранвани през мрежовия кабел. Технологията е известна като „Power-over-Ethernet“ (PoE), което може да се преведе като „захранване през вътрешната мрежа“.

Когато се използва PoE, се стига до по-бърз и ефективен монтаж, тъй като се полагат двойно по-малко кабели, когато се изгражда системата за видеонаблюдение. Освен това, в случай че се наложи някоя от вече инсталираните камери да бъде преместена, това би станало много по-лесно. За осъществяване на стандартна Ethernet мрежа се използват суичове (switches), за да свържат отделните компоненти.

При изграждане на система за видеонаблюдение, използваща технологията PoE, се използват подобни суичове, с тази разлика че те могат да добавят PoE захранване (48 VDC) към свързаните към тях LAN кабели. Тези суичове доставят захранване и обмен на информация за IP камерите, като дължината на кабела в общия случай е препоръчително да не надвишава 100 метра. PoE суичовете се разделят на управляеми, неуправляеми и умни. „Умните“ суичове притежават графичен интерфейс (GUI) който позволява те да бъдат контролирани, като това може да бъде осъществено и посредством Интернет. Управляемите суичове притежават освен GUI, и интерфейс за предаване на технически команди (command line interface- CLI), като с неговата помощ могат директно да се контролират и препрограмират няколко свързани суича наведнъж.
poe-neupravlqemКакви са предимствата на управляемите суичове, сравнени с неуправляемите?
– по-лесен контрол на поведението на свързаните устройства;
– повече функционалности за изградената архитектура като цяло;
– дистанционно изключване и рестартиране на системата. Тази функционалност може да е особена полезна при поддръжката на изградената система за видеоконтрол. Администраторът може да изключи захранването и така да рестартира всяка една от камерите. Някои от по-сложните управляеми суичове позволяват настройки PoE да бъде изключен или рестартиран в определен времеви интервал;
– статистика за електрическата консумация на системата;
– създаване на вътрешна виртуална мрежа (VLAN), което помага за надеждността на сигнала. Едно от предимствата на IP камерите е, че при техния монтаж може да се използва вече изградената LAN мрежа. Това обаче може да доведе до колизии между информацията, обменяща се от компютрите в мрежата и информацията, идваща от камерите за видеонаблюдение. Със създаването на VLAN специално за нуждите на системата за видеонаблюдение, дори когато цялостното натоварване на мрежата е високо, това няма да повлияе на сигнала идващ от охранителните камери.
Диагностика на LAN кабелите: суичовете могат да инициират тестове, които да установят надеждността на кабелите. Ако има дефект в кабела, графичният интерфейс на суича ще покаже разстоянието на което той е установен. Показва се дължината на кабелите за всеки отделен порт.

В заключение, независимо от сравнително по-високата си цена, управляемите суичове са предпочитан избор там, където изискванията към надеждността на системата за видеонаблюдение са високи. Изградената архитектура е една инвестиция в дългосрочен план, защото нейните множество функции намаляват разходите за нейната поддръжка.

Забележка: авторът на статията Деян Тотев работи като онлайн-маркетинг в „NRJ Soft“

Print Friendly, PDF & Email