Pozar-1Екологичният инхибитор на пламъци на италианската фирма „ЕСП Къмпани“ (ESP Company SrL) е уникален продукт, доказал своите качества в Космоса, използван по време на мисии на НАСА (САЩ) и орбиталната станция „Съюз” (Русия). Той е на въоръжение във ВВС на Израел, ползва се от МВР на ЮАР, в много болници, архивни хранилища, мини и др. Наречен „Манджафуоко” в Италия (Mangiafuoco – унищожител на пламъци) или „Файър страйкър“ (Fire Stryker) в англоговорящия свят, инхибиторът е удобен и лек, преносим и екологично чист, изключително ефективен и не оставя отпадъци след употреба. По тази причина може да бъде ползван и за изгасяването и на запален човек.

Размерите му са изключително малки – той представлява цилиндрично тяло от 24 до 33 сантиметра (в зависимост от класата – А,В,С), с диаметър 3 сm и тегло от 90 до 250 g. Прилича на сгъваем дамски чадър.

Неговата издръжливост на влага е изключително висока, поради което е най-използваното противопожарно средство в корабоплаването. Инхибиторът, с неговия мощен заряд прозвежда силна аерозолна струя от водна пара, която действа, в зависимост от модела, в продължение на 25, 50 и 100 секунди и гаси всички видове пожари – твърди материали, възпламенителни продукти, газообразни вещества. В сравнение с него – традиционните 10-килограмови прахови пожарогасители  имат ефективно действие от около 15−20 s.

Този животоспасяващ уред гаси без никакви остатъчни щети на едно от най-проблемните места за овладяване на пожари – електрически табла и ел. инсталации на автомобили. Неговата мощност е в състояние да прекрати горенето и при 40 киловолта. Единствено „Манджафуоко” със своята продължителност на действие и специфичен начин на блокиране на огъня премахва опасността, укротява пламъците и предотвратява непоправими вреди в колата, дома, офиса и изобщо навсякъде.

Pozar-2Инхибиторът е с нелимитирана гаранция и не изисква никаква поддръжка. Задейства се много просто – чрез запалваща система подобно на кибрит. В едната капачка е драскалото, а в другата – барутната глава. След като се запали, струята се насочва към пламъците и започва да ги гаси.  Той не е токсичен или корозивен. Неговата  издръжливост на температурае от –20 до +60º С. Той не съдържа газ и не е под налягане и по тази причина не е заплашен от избухване.

Приличащата на аерозол струя започва да „изсмуква“ кислорода от огъня в момента на досега с него. Многобройните тестове показват, че озоновият сблъсък с атмосферата е нулев, затоплящият глобален ефект също е нулев, както е нулево произвеждането на каквито и да било отпадъци от неговото действие. Използваната „струя“ от поташ е единствената по рода си в света в областта на пожарогасенето и в този смисъл, „гълтачът на огън” не е традиционен пожарогасител, а уред, който потиска пламъците и блокира горенето. Инхибиторът прекъсва веригата на горене чрез аерозолиране на праха на калиевите соли в атмосферата, последвана от кондензация на  самообразуваща се пожарогасителна субстанция. В процеса на гасене са вкючени две основни реакции – физическа и химическа.  Физическата се състои в тенденцията на потасия („potash“- калиеви соли, неофициално наименование – вероятно се има предвид калиев карбонат) да се оксидира бързо под влиянието на въздуха – алкалните му соли консумират голямо количество кислород и по този начин естествено обедняват огъня от основния му компонент. Гранулометрията на инхибитора е създадена със специалната цел да увеличи пожарогасителните му възможности. Химическата реакция предизвиква стабилното свързване на потасиевите частици с частиците на горивното вещество. Чрез ефективния синтез между двете реакции, процесът на оксидация превръща незабавно „струята“ от паровото ѝ състояние – в газообразно. Този метод, чрез процеса на сатурация, позволява да се гасят всички видове пожари.

Новата технология може да се справя с пожари от различни видове: клас А: Твърди материали, традиционни горива – хартия, дърво и др. клас В: Възпламенителни вещества – дизел, бензин, алкохол, ацетон и др. клас С: Газообразни продукти – газ, метан и др. Компанията Е.С.П., която произвежда тази иновационна технология притежава лиценз за цял свят. Инхибиторът е произведен според изискванията на най-високите европейски стандарти и има издадени сертификати в Италия, Германия, САШ, Израел, Китай, Южна Африка и др.

Print Friendly, PDF & Email