videoКолко монитора трябва да контролира операторът на системата за видеонаблюдение, за да бъде ефективен? Този въпрос се отнася до ефективността в работата на един дежурен оперативен център. В общата стойност на системата за видеонаблюдение и разходите, свързани с нейното обслужване, мениджърите в търсене на икономии често решават да поставят един оператар пред възможно повече монитори. Ясно е, че над един предел голямото количество монитори поставя под съмнение надежността на наблюдението и откриването на нарушения. Или казано по друг начин – колкото повече монитори се добавят, толкова повече се снижава вероятността за откриване (засичане) на нарушения.

Преди няколко години Джим Алдридж от научно-изследователското звено на британската полиция (PSDB) публикува резултатите от интересни експерименти по тази тема. Оператори е трябвало да „засекат“ преминаващ човек с чадър при наблюдаване едновременно на различен брой монитори. Оказало се, че при наблюдение на 4, 6 и 9 монитора, процентът на засичане бил съответно 74, 58 и 53. Операторите също така били затруднени, когато обектът  се движел по участъци, които били на заден план на мониторите. За сведение ще посочим, че в някои съвременни центрове за наблюдение има до 35 монитора на един оператор. Можем да си направим извода каква би била вероятността да бъде „уловен“ нарушител.

Други изследвания показват, че в помещения, в които хората са в постоянно движение – магазини, заведения, банки, казина и пр. рядко могат да се видят повече от 5 монитора на един оператор. Същата тенденция се наблюдава и при контрола на специални производства – например в цех за обработка на ценни метоли и др. Ако се налага контролирането на повече критични точки, то тогава е добре да работят няколко оператори в група.

Разглеждайки въпроса за ефективността на наблюдението, би било добре да се отчита колко лесно е да се направи разлика между нормално и подозрително поведение. От оператора се изисква както натренираност, така и голямо съсредоточаване на вниманието. Престъпниците обикновено се стремят да замаскират действиета си като се „сливат“ със средата около тях. Важно е колко продължително една ситуация остава на екрана и доколко изображенията имат цикличен характер. Целият комплекс при наблядението се характеризира с един термин – „ситуационна осведоменост“. Наличието ѝ позволява на оператора по-лесно да улавя измененията в условията.

Много важно е да се отчита дали в задълженията на оператора влизат и други дейности, като вдигане на телефон, запис на датчици, контрол на достъпа и т.н. В такива случаи вниманието към задачите по видеонаблюдението се понижава. Добре е да се имат предвид размерите на екраните, контрастността на изображението, разстоянието от екрана до оператора, възрастта на самия оператор… Би било добре да се помисли например за активиране на прозорец на екрана, свързан с аларма или друг контролен датчик. Трябва да се отчита, че при всяка дейност има по-напрегнати и по-спокойни периоди и да при определяне на „нормата“ да се отчита по-тежката ситуация.

Все още няма измислена всевалидна формула колко екрана би могъл да следи ефективно един оператор. Решението на този въпрос следва да се вземе след внимателно обследване на охранявания обект на основата на здрав смисъл и логика.

 

Print Friendly, PDF & Email