интелигентно видеонаблюдение и анализВ наше време технологиите се развиват и видоизменят буквално всеки ден.  Kамерите, оборудването и софтуера за сигурност и наблюдение не са изключение. И нормално – с напредъка на технологиите пропорционално нарастват и претенциите на клиентите. Безспорно все повече взискателни потребители, които имат специфични нужди, започват да се интересуват от така нареченото – интелигентно видеонаблюдение и анализ. Наблюдение, което предлага в пъти повече възможности и модификации от преди.

Интелигентното видеонаблюдение се използва предимно за откриване на специфични обекти, за реакция при съмнителни обстоятелства и за откриване на определени хора . Обикновено това се осъществява благодарение на специален софтуер, който филтрира и тълкува цялата информация, заснета от камерите. Това може да се случи в реално време или при обработка на данните. Интелигентното видеонаблюдение влиза в нужда при строгоохранявани обекти или на места с много хора, където е невъзможно цялата работа да се свърши от оператори. То може да засича, чрез изследване на езика на тялото, кога един човек започва да се държи агресивно и незабавно да предупреди органите на реда, да следи за спазването на всички правила и за забраната от навлизане в опасни или секретни места и много други.

Тази техника намира голямо приложение в сигурността на някои от най-големите летища в света. Подходяща е за големи площади, зали, стадиони и други. Например, за максимална сигурност, в базата данни се вкарват лица на издирвани или опасни хора, които камерите търсят сами и ако засекат – сигнализират. Така видео-анализът може да извърши проследяване на индивидуални обекти и да скицира движението на заподозрения, в движеща се тълпа, чрез векторен анализ.Този номер става и за търсенето на точно определени обекти (най-вече превозни средства). Една американска компания например е заснела над 250 000 различни позиции на хора и лодки, за да могат камерите й да различават и следят конкретно тези два обекта.  

Интелигентният видео-анализ може да се използва буквално навсякъде. Друг любопитен пример е този, предназначен за превенция на обир от банкомат. Ако камерата, която следи конкретния банкомат, засече съмнително поведение (многократно оглежда от страна на потребителя) или пък съвкупност от хора пред устройството, тя моментално изпраща предупреждение. Такива камери се използват и за охрана на някои от най-скъпите артефакти и произведения на изкуството в света.

интелигентно видеонаблюдение и анализРазбира се, интелигентния анализ може да се използва и за частни имоти, и от обикновени потребители. Така например ако оставите къщата си празна и вашата интелигентна система за видео наблюдение засече нещо нередно, тя веднага може да ви предупреди и то директно по телефона, чрез SMS, или чрез специална програма, ако разполагате със смартфон. Подобна, изключително интересна и многофункционална, програма, разработена от българската компания „Анди“, беше представена на Security Expo Sofia 2013. Програмата ви дава възможност, в случай на сигнализация, да погледнете през телефона си какво се случва в охраняването място и дори да управлявате къщата си от разстояние, чрез сигнал да светвате лампи, да включвате телевизора, да сигнализирате на органите на реда и много други. Много любопитно е и приложението, разработено от същата компания, което разчита регистрационните номера на различни автомобили. То се използва за паркинги и вместо да се наема оператор, системата допуска само коли с предварително въведени в базата данни регистрационни номера.

Интелигентният видео-анализ има и едно много голямо предимство – той замества нуждата от активна операторска намеса и намалява шанса за пробив в сигурността. Доказано е, че след първите 20-30 минути наблюдение концентрацията на операторите на камери намалява с почти 100%. Затова и се допускат много грешки, пропуски и пробиви в сигурността, които макар да се записват, не дават време за своевременна реакция. Интелигентното видео наблюдение слага край на този проблем. Чрез него могат да се използват много по-малко оператори и те да бъдат предупредени автоматично в случай на опасност или ако се случва нещо съмнително. След много опити и проби се вкарват точно определени команди и по този начин се предотвратява възможността камерата да помисли нещо безобидно за опасност и обратното. Но, в случай на грешка, видео анализът има възможност да се „учи“ и да не допуска този пропуск отново.

Спомагателна технология за този метод е и интелигентния аудио-анализ, който има не по-малко приложения. С все по-чувствителните звукови сензори дори ако опасността се извърша извън рамките на зоната на наблюдение, отново има възможност за ранно предупреждение и незабавна реакция. Този вид аудио-анализ може да различи крясъци  за помощ от смях, изстрел на пистолет от самолет, чупенето на прозорец от затварянето на врата и много други.

В комбинация с двата метода, качествен хардуер и добър софтуер, видеонаблюдението и сигурността стават в пъти по-полезни, лесни за употреба и надеждни. По този начин можете да отидете на почивка спокойно и да оставите вашия дом спокойни и уверени в интелигентните камери-пазачи, които неуморно бдят над него.

Print Friendly, PDF & Email