Digitaler Fingerabdruck - Biometrische Sicherheitstechnik in Wagen 11 / Digital Fingerprint - Biometric Security Technology in Car 11На много хора в България понятието „биометрични данни“ не говори много. Но всъщност зад него се крие нещо, което всеки един от нас познава, поне малко, от вестниците, книгите и филмите – биологичното идентифициране. В момента биометричните данни са може би най-сигурният начин за идентификация. За тях се говори много, разработват се все по-нови технологии и те навлизат все повече в ежедневието на развитите страни. А само ако отворите секцията ни „Събития“ и ще разберете, че те присъстват в профилите на много изложители по международните изложенията за сигурност и безопасност.

В едно изследване, за което писахме наскоро, се доказва, че все повече от хората в развити страни като Франция, Англия, САЩ, Германия и т.н одобряват използването на т.нар „биометрични данни“ в нашето ежедневие. В ерата в която киберпрестъпленията, електронните бакови обири и кражбата на самоличност са ежедневие, специалистите и силите за сигурност в света търсят все по-надеждни начини за предпазване. Затова тук идват биометричните данни – бъдещето на идентифакцията и най-трудния за разбиване метод за доказване на самоличност.

Биометричните характеристики са абсолютно уникални за всеки индивид на планетата и е почти невъзможно да бъдат сбъркани или фалшифицирани. Те се делят на две основни групи. Първата е физиологическа, това са – пръстовите отпечатъци, разпознаване на формата на лицето, ДНК, разпознаване на ириса, разпознаване рисунъка на вените и геометрията на дланта. На планетата няма двама души с еднакви подобни признаци. Именно физиологическите характеристики се използват предимно в сферата на сигурността. Втората група са поведенческите характеристики и те са по-абстрактни и сложни за разпознаване, но не по-малко ефективни. Те са свързани с поведението на човек и са например походката, ритъма и почерка на писане, гласовото разпознаване и други.

В момента биометричните данни се използват предимно в частния сектор – в големи корпорация, за достъп до секретна информация, за достъп по скъпи предмети  и други подобни. В бъдеще обаче много експерти предполагат, че този тип идентификация ще замени изцяло личните и дебитни карти. Много вероятни теории за близкото бъдеще са, че скоро всички ще бъдат разпознавани по пръстови отпечатъци, гласова команда и други подобни. Навсякъде ще има „уреди“ за разпознаване, както сега навсякъде има терминали за плащане с карта и банкомати, и по този начин ще можем да оперираме с парите си и да доказваме самоличността си много по-лесно и сигурно.

114992Биометричната идентификация, обяснено възможно най-просто, работи по следния начин. Първият път когато индивида използва биометричната система се нарича въвеждане, защото тогава той „вкарва“ данните си в системата. През всеки следващи използвания на системата събраните данни се сравняват със събраните данни по време на процеса на въвеждане. Системата се състои от първи блок, което е сензорът, който събира данните и служи като интерфейс между системата и външния свят. Вторият блок на схемата обработва и подобрява данните, премахва шума от изображението, прави някакъв тип нормализация и други. В третият блок пък се съхраняват и събират нужните данни                за сравняващия алгоритъм. Създава се шаблон чрез вектор от числа или изображение със строго определени свойства. Единствено и само ако се установи пълно или поне 90-95% съвпадение с предварително дадения белег (глас, ирис, отпечатък и т.н) системата приема, че е извършена правилна идентификация и допуска човека.

Системата може да съдържа един признак на идентификация или два и повече, ако е по-сигурна. Например, за да влезете в един трезор трябва да бъдете разпознати по формата на дланта, ДНК и очен ирис. Най-разпространеният, лесен и евтин за използване метод е идентификацията на отпечатък. Днес дори обикновени лаптопи и смартфони разполагат с такава система. Той обаче е най-лесен за разбиване, а и е най-лесно да се вземе и използва злонамерено отпечатък на човек. Подредени по популярност биометричните идентификации стоят така – отпечатъци, геометрия на лицето, конфигурация на ириса, геометрия на ръката, рисунък на вените, глас, подпис и други.

Все повече верификацията (проверка на заявена личност) навлиза в нашето ежедневие чрез паспортите. Това се налага от нарастването от заплаха от злоупотреба със самоличност. Използването на биометрична информация за обвързване на личността на приносителя с паспорта спомага за противодействие срещу нарушителите. Биометричният паспорт (наричан също е-паспорт ) има специален чип  в който се съдържа биометричната ни информация.

iris scan securityЗа бъдещето на този вид идентификация може да се говори много. Нараства броя на камерите, които използва интелигентен видеоанализ и биометрична идентификация, за да разпознават конкретни хора. В момента пък милиони хора по целия свят не използват PIN код на своите дебитни карти, а вместо него идентификация по рисунък на вените. Очаква се след години това да стане световна тенденция и по този начин злоупотребите с дебитни карти да бъде намалени многократно. Широко приложение намира и идентификацията по глас в различни бизнес и call-центрове. Разработват се и още по-„шантави“ и трудни за копирани характеристики като характеристика по мирис или характеристика на мозъчната активност. Значително нараства интереса и на бизнеса, и на научните среди към технологиите на този тип идентификация.

В момента от биометричната идентификация най-много се възползват висши служителите от държавната администрация, служители на висока длъжност или с големи права в различни компании, граничния контрол и органи против борбата с незаконните емигранти и международния тероризъм. Освен с традиционното използване за контрол на достъпа корпоративния сектор проявява все по-голям интерес и за други услуги, свързани с биометричната идентификация – финансови и транспортни услуги, системи за лесно и бързо плащане чрез пръстов отпечатък, по-лесно използване на обществените услуги, различни регистрации, транзити и много други.

Биометричните данни стават все по-популярни, харесвани и използвани с всеки изминат ден. Годишно за такава технологии в света се дават милиарди долари, които парите нарастват с всяка следваща година. В днешно време съществуват изключително модерни системи за биометрична идентификация – специални камери, които правят десетки снимки за секунди и после разпознават зеницата на около на конкретен индивид, бързи и сигурни системи за достъп и много други за които ще ви разкажем в бъдеще по-подробно и конкретно.

Print Friendly, PDF & Email