Uvarov

Николай Уваров отговаря на въпроси

Руският портал Секюрити Фокус http://www.secfocus.ru/ е създаден от руската индустрия в областта на безопасността. Основни негови теми са видеонаблюдението, системите за охрана и системите за контрол на достъпа. Сред неговите автори са известни имена на преподаватели и инженери, с кариери в този професионален отрасъл. Предлагаме ви една от актуалните теми в тази интересна медия.

Разновидностите в моделите на камерите за видеонаблюдение стават все повече. На дневен ред излиза въпросът за автоматичната им адаптация към изменението на осветеността при обектите за наблюдение. Този въпрос е не само актуален, но и болезнен. Интересно е мнението на един признат специалист, какъвто е Николай Уваров, дългогодишен преподавател в катедрата по системи на безопасност на Московския физико-технически институт (МФТИ), кандидат на техническите науки и началник на сервизния център на руската „Компания Безопасност“. Уваров е натрупал богат опит в подбора на камери, в тяхната настройка и експерименталното изследване на възможностите на различните технологии на разни модели. Николай Уваров е научен редактор на книгата „Професионалното видеонаблюдение – практика и технологии на аналоговата и цифрова CCTV“ с автор Герман Кругл. Това е настолна книга на специалистите по видеонаблюдение.
Предмет на изследването са методите, чрез които чувствителността на камерите се приспособява към изменението на осветяемостта на местата, където са инсталирани. Обичайната смяна на деня с нощта обуславя изменение в осветеността 8-9 пъти и добрата камера трябва „да издържи“, давайки през цялото време ясно и ползваемо изображение, позволяващо нормална работа на оператора.
Четири са основните механизми на управлението на чувствителността на камерите – изменение на действащите отверстия на диафрагмата, автоматично управление на издържливостта, автоматично регулиране на усилването и пространствено-временното натрупване на полезния сигнал. Как да избираме работната точка на светлинната характеристика на сензора, давайки възможност на всеки от тези механизми да действа в нейната линейна част? Кога те трябва да се използват съвместно (успоредно) и кога последователно (един след друг)? На тези и много други въпроси отговаря лекцията на Николай Уваров на състоялото се в края на 2012 г. изложение „Парад на експертите“. Видеото е в оригинал на руски език.

Print Friendly, PDF & Email