sert_1В превод от латински „сертификация“ означава „направено правилно“. За да се удостовери възможността за правилно предоставяне на охранителни услуги, е необходимо да се определят точно изискванията, които трябва да бъдат съблюдавани. Така се поставя основата на съответствието. Метод, който е приет и от който се ползват много охранителни фирми, или казано по друг начин – сертификация на услугите.

Сертификацията е процедура, в процеса на която трета страна предоставя гаранция в писмен вид за пълното съответствие на всички параметри на охранителния процес, което включва използването на техника, оръжие, квалификация на персонала, умения за защита и планирана дейност в различни ситуации. Третата страна обикновено е частно лице или група от упълномощен орган, при които факторът „независимост“, било от потребителите, производителите на оборудване, или от тези, които извършват услугата е наличен в най-голяма степен.

Процедурите и правилата на тестване не са еднакви. Отчита се съответното законодателство и влиянието на национални и регионални фактори. За големи охранителни компании, които непрекъсното провеждат обучение на персонала и повишават квалификацията на служителите си, сертификацията играе голяма роля. Често наличието на даден сертификат показва престижността и рентабилността на компанията. Смята се, че сертификатите са магнит за потенциалните клиенти. Например при инкасова дейност на значими суми, клиентът трябва да е сигурен, че тази задача трябва да бъде изпълнена перфектно. Разбира се, всяка добра работа си има и добра цена. Но едва ли има цена толкова висока, че да се довери изпълнението на важна задача на неопитни кадри. Сертификатът в такива случаи е потвърждение, че на компанията (фирмата) трябва да се има доверие.

В българския охранителен бизнес най-популярните сертификати са за внедрена и прилагана система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 и за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007. Някои фирми притежават сертификат за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“ с изградена регистратура с уникален идентификационен номер от Държавната комисия по сигурността на информацията. Има и различни сертификати за членство, както и за участия в престижни събития – изложения, симпозиуми и пр.

Като авторитетни сертифициращи организации можем да посочим GCS SISTEM CERTIFICATION, TUV NORD, MOODY INTERNATIONAL, INTERTEK, TUV RHEINLAND и др.

Като резултат от сертифицирането нивото на конкуренция в бранша се повишава, количеството на елитните клиенти – също.

Print Friendly, PDF & Email