ohrana1Охранителните фирми са търговски дружества и те не могат да се развиват успешно без да спазват утвърдените правила и маркетинг процедури в контекста на осъществявания от тях бизнес. Управлението на една охранителна компания не се ограничава в просто обединяване в една група на няколко мъже и жени, в обличането им в еднаква униформа и даване на указания за защита на този или онзи обект, принадлежащ на клиент, с който е сключен договор. Фирмите, или отделните лица, на които е необходима охрана, се обръщат към професионалните охранителни компании за охранителни услуги. Това само по себе си значи – защита на живота и собствеността. И съответно охранителите – това трбва да са хора, които вдъхват увереност, че могат да се справят със защитата на живота и бизнес-активите на своите клиенти.

Пет са основните моменти, които се отнасят именно до това, охранителната компания да създава нужното доверие.

  1. Униформа. Значението на добрата екипировка на охранителите е огромно. Представителната униформа на охранителя, намиращ се на обект, защитаван от компанията, в много случаи е въздържащ фактор и отказва престъпниците от техните намерения. Като цяло външният вид на охранителите способства и за създаването на цялостния имидж на компанията.
  2. Професионализъм. Дори и добрата визия, облечена в униформа не може да заблуди клиентите, ако няма съответствие с професионалните действия на охранителите. Едно лежерно поведение, което не отчита реалните рискове за обекта, нарушаването на общоприети принципи на охранителната дейност, като например ненужни разговори със случайни лица, могат да нанесат вредни последици, въпреки приятната външна визия.
  3. Клиентски сервиз. Вежливият охранител сам по себе си е допълнителна реклама на своя работодател. Нека припомним основното правило на търговския бизнес: „Клиентът винаги има пхраво!“. Ако на клиента се харесва работата на охранителите, то той споделя тези свои впечатления със свои познати и бизнеспартньори. Каква по-добра реклама от тази!?
  4. Осведоменост. Опитните охранители притежават изградено професионално чувство да предвиждат потенциалните заплахи, особено телохранителите – за живота на клиента.
  5. Технически средства. За обезпечаване на своята работа охранителите все повече ползват съвременни технически средства, без които качественото осигуряване на сигурност е немислимо. Средствата за видеонаблюдение, записващите устройства, паник-бутоните, сигнализиращите датчици и детектори са онова безпристрастно допълнение, което премахва всякакви субективни фактори и способства за възстановяване на картината при всякакви анализи на кризисни ситуации.

Изброените аспекти, и не само, са част от бизнес стратегията на всяка търговска организация, която се е специализирала в предлагането на охранителни услуги. (По материали на списание „Business Day“)

Print Friendly, PDF & Email