magazin_1Охраната на търговски обект е специализирана дейност, която е съчетание на много и различни способи – физическа охрана, видеонаблюдение, датчици против кражба (маркировка), паник-бутони, СОТ (в извънработно време), инкасови дейности (при отчитане на оборотите) и пр. Цялостната дейност в борбата срещу кражби и злоумишлени посегателства в магазините най-често се обединява в обща система, при която поддръжката и реагирането при сигнал се осъществява централизирано.

На територията на големите търговски обекти има изградени мониторингови центрове, които са мултифункционални – в тях се намират екраните за наблюдение от охранителните камери, сървърите със записаната информация, там постъпват сигналите от паник-бутоните, като нерядко помещенията се ползват и от готови за действие при сигнал хора от физическата охрана.

Интерес представляват системите за охрана на стоки срещу кражби. Доказани в практиката техни предимства са:

  • Чувствително намаляване на загубите от кражби на стоки от клиенти, персонал, доставчици;
  • Икономии от намаляване на персонала, ангажиран с опазване на стоките;
  • Възможност за реорганизиране в посока продажби от открити щандове, до които клиентът има свободен достъп, което стимулира обема на продажбите.

При охрана на стоките се използват различни технологии: радиочестотна (RF), електромагнитна (EM), акустомагнитна (AM), защита на мостри (секюмедия), които имат своите предимства в различните типове търговски обекти.

DualРадиочестотните системи биват двойни (Dual) и единични (Mono). Те са подходящи за инсталиране в самостоятелни магазини, МОЛ-ове и отделни сгради. Пазарът предлага различни видове и типове, в зависимост от обхвата и типа сигнализация – звукова, светлинна, комбинирана. Значение има и дизайнът, тъй като самите стойки могат да бъдат и нсители на реклама.

Електромагнитните системи, както и името им подсказва, са базирани на електромагнитни технологии. Те се използват най-вече при етикетирането, като тук показатели за качество са устойчивостта на огъване, късане и пр. Електромагнитните системи могат да се ползват и като брояч за посещаемостта на обекта, тъй като могат да фиксират всяко преминаване през зоната на действието им.

Акустомагнитните системи са от най-ново поколение. Това, което ги отличава, е максималната детекция, съчетана със забележителна ефективност при всякакви условия. Характеризират се и с ниско ниво на фалшиви сработвания и минимално влияние на въздействия от подобни системи, например от съседни магазини.

Маркерите (детачери) също биват различни, според вида на технологията. Изискванията към тях са да подават сигнал при механични въздействия, най-често опити да бъдат счупени, разглобени или отстранени, да алармират системата при попадане в зана на детекция (например при напускане на търговския обект). Те се предлагат в комбинация със средства за деактивиране – скенери, устройства за демонтаж и за унищожаване на етикети.

Останалите способи за охрана на търговските обекти по аналогия не са по-различни от охраната на други обекти.  В статиите си в SECURITY.BG многократно сме писали за различните видове камери за следене и наблюдение (куполни камери, бокс камери, инфрачерени камери, бронирани камери, вандалоустойчиви, влагоустойчиви камери, подводни камери и др.) Те са много ползезни за сигурността на стоките и самите обекти. Не бих искал да преразказвам, но една от най-модерните технологии за борба с крадци, демонстрирана и на Секюрити Експо – 2013 в София бе посредством димна завеса (видеото може да видите ТУК).

Търговците на приспособленията за охрана на магазини твърдят, че е абсолютен факт, че по-големият процент от потребление на тези системи за охрана на стоки е този в сектора търговия на дребно. Едно е безспорно: наличието на системата за охрана на стоки дава възможност на търговците спокойно да изложат своите продукти, където пожелаят, без да се налага да ги крият и наблюдават непрекъснато.

Print Friendly, PDF & Email