IMG_0008Физически и юридически лица, които се опитват сами да пренасят големи суми пари, са изложени на голям риск. В почти всички случаи паричната сума, ако е набелязана от престъпници, успешно се отнема. Препоръчително е парични суми над двадесет хиляди лева задължително да се пренасят от специализирана охрана в автомобил, предназначен за „инкасо“.

Инкасо автомобилите са специализирани бронирани автомобили с висок клас на защита. Оборудвани са с GPS-система за позициониране и контрол на подвижни обекти и мобилни комуникационни средства с оперативен дежурен център на съответната охранителна фирма. Популярни модели инкасо-автомобили са: Ford Transit, Nissan Armada, Toyota Runner, Ford Excursion, BMW X5, Hummer, Chevy Suburban, Lincoln Navigator и др.

Бронировка на инкасо автомобилите се дели на 7 степени, в зависимост от вида на оръжието, на което издържат, калибъра на амунициите и скоростта и разстоянието от което са изстреляни боеприпасите. Непрозрачната броня е изпълнена от различни материали, в зависимост от нивото на защита – стоманена броня и гъвкави кевлар панели. Всички материали са съпроводени с протокол от изпитания. Особено внимание се обръща на стъклата на тези автомобили. Стъклата са многослойни, съставени от стъкло и поликарбонат, осигуряващи висока степен на защита при ниско тегло. Стъклата при прострелване не отделят осколки. Освен със здравина и многопластовост, тези стъкла са затъмнени/матирани, като по този начин не се позволява отвън да виждат пътуващите в автомобила.

Microsoft PowerPoint - Transit ConnnetПо принцип този вид автомобили се състоят от 3 самостоятелни отсека: кабина, в която пътуват шофьорът и придружаващо го лице (обикновено касиер), отсек за хората от охраната и касов отсек. Всеки от тези отсеци има отделна врата (врати), които имат дублирана система на заключване – с централно (електрическо) и механично (с резе или шиш) заключване. Между трите отсека също има врати. Интересни технологични решения са блокиращите системи за вратите, изградине на девиаторен принцип. Така например при отворена произволна врата, всички останали са блокирани. Най-често на таблото на водача има допълнителни датчици за състоянието на вратите и за да бъде отворена която и да е врата, без шофьорската, се изисква механично потвърждение с натискане на бутон. Касовият отсек се изгражда зад вътрешната преграда. Има две врати за достъп. На задната врата се монтира допълнителна светлинна и звукова сигнализация. Обикновено в този отсек на автомобила се монтира каса (железен шкаф), която е захваната неподвижно за корпуса на автомобила. Заключващата система на касата обикновено е автономна. Обичайна практика е отключването на касата, или отварянето на касовия отсек, да стават от диспечерския център, след като от там се установи местонахождението на автомобила чрез GPS. Това в най-голяма степен се отнася за колите, които превозват касетите с банкноти, за зареждане на банкомати.

Най-известната българска фирма за оборудване на бронирани инкасо автомобили е „Феникс аеро специал“ ООД, с централен офис във Варна и производствена база в кв. „Аспарухово“ на Варна.

Inkaso Car 1Колкото по-голяма е стойността на охранявания (инкасирания) товар или пратка, толкова повече се увеличават мерките, които се вземат за защита от посегателство. Така например, когато стойността по преценка на фирмата е достатъчно висока, превозът освен с бронирани автомобили и обучен въоръжен състав, може да се съпровожда от втори автомобил, който периодично се движи отпред или отзад, в зависимост от преценка на обстоятелствата. При съпровод на колона от автомобили с ценен товар за клиента, броят на съпровождащите охранителни автомобили може да бъде увеличен, а за движението на колоната е редно да се уведомят полицейските управления, през територията на които се преминава. Маршрутът на инкасо автомобила е също толкова важен, колкото и качествата на колата и обучеността на персонала.

Служителите в инкасовите екипи се обучават в специализирани курсове по направления на дейност и преминават през прецизни психологически и физически изследвания и проверки. Познават добре функционалните си задължения и тактиката за действия при особени ситуации. Членовете на инкасовите екипи са въоръжени с късо лично оръжие, като отделно от това всеки екип е оборудван и с дългоцевно оръжие и средства за индивидуална защита, съгласно Закона  за частна охранителна дейност. За извръшващите инкасова дейност регламентиращ документ е съвместната наредба на МВР и БНБ I-171, с която може да се запознаете ТУК.

Print Friendly, PDF & Email