002Активно течащата в България предизборна кампания води до прекомерно увеличаване на онези публични събития, в които популярни личности, които по принцип сме свикнали да виждаме на „малкия“ телевизионен екран, се появяват сред множество хора. При охраната на такива мероприятия трябва да се отчита обстоятелството, че има събиране на едно място на множество непознати и малко познати хора. От личната охрана на VIP-а в такава ситуация се изискват множество умения, пределна концентрираност и готовност да се защити VIP-a дори и с риск за собственото здраве, понякога и живот. Налице са фактори като непредсказуемост, липса на конкретен сценарий, импровизации и пр. Едно от важните изисквания за успешна охрана е охранителят да се намира във възможно най-непосредствена близост. Работата е в това, че сред множеството хора злонамереният човек остава до последно скрит, а негово предимство е, че той може да вижда охраната и да следи за нейните действия. Отчитайки тези фактори, принципите на поведение на бодигарда следва да бъдат:

– Присъствието на охраната не следва да се излага явно на публичен показ, а по възможност да се прикрива. Колкото по-късно злонамереният нападател се ориентира в действията на охраната, толкова шансовете на охраната да предотврати нападение са по-големи;

–  Охранителите следва да са запознати в максимална степен с възможните сценарии за протичане на събитието, започвайки от времето за начало и край, състава на поканените лица и техните ангажименти;

–  Необходимо е предварително обследване на мястото за провеждане на събитието – околни сгради, в това число и помещения, които по принцип се ползват по-рядко (тавани, мазета, резервни стълбища и пр.), маршрути за подход, тоалетни и пр.;

– Ако е възможно, следва да бъде прегледан списъкът с присъстващите на импровизирани трибуни, зони с озвучаване, места за поднасяне на венци и пр., като по този начин могат да се отделят хората, които нямат ясна причина да присъстват;

– Необходимо е предварително (по възможност) да се проведе разговор (беседа) с обслужващия персонал, ангажиран в събитието, за изясняване на детайли;

– По време на събитието отделянето от VIP-a дори и за минута е недопустимо;

– В случай на опит за нерегламентиран контакт от страна на който и да е човек с VIP-a, следва да се респектира незабавно.

Много важен момент е извеждането на VIP-a към автомобила, с който се движи. Практиката показва, че този момент, когато вече мероприятието е към своя край, се използва най-често при опити за нападение. За тази цел количествения състав на охранителите при изтеглянето на VIP-a следва да бъде завишен, а бдителността – в още по-голяма степен. Трябва да е проучен и маршрутът на автомобила за изтегляне от района на събитието, да се следи движението на други автомобили, както и на хората от обкръжението. Маршрутът следва да е определен предварително и подбран така, че да се избягват места с повишен риск. Освен това непременно трябва да има определен резервен маршрут, обиколен път, който да се ползва при необходимост при непредвидена ситуация. В случай на откриване на препятствие (ремонт, отклоняващи табели, дори и по-продължително светене на червен светофар), то това носи потенциална опасност. При задръстване, например, охраната може да премине по резервен маршрут.

В случай на опасност охраняваното лице следва да бъде предупредено. Успешната охрана е невъзможна без съдействието на VIP-a. Клиентът трябва по възможност да уведомява началника на охраната за намеренията си за движение при участието в масови публични мероприятия, като по този начин би дал възможност за подготовка.

Съставът на групата за охрана при подобни събития следва да помни винаги „златното“ правило на всеки охранител: никога, на никого и по никакъв повод да не разгласява сведения за предстоящото събитие, особено за присъствието или отсъствието, както и за програмата на VIP-a. Детайлната отработка на всички действия на охраната при публични мероприятия е залог за успеха и безопасността на клиента.

Print Friendly, PDF & Email