bodyguardКриминалната психология е преди всичко умението да открояваш сред заобикалящите лицата, които са потенциално опасни, да „четеш“скритите им намерения по мимика на лицето, изражение на очите, микродвиженията и позите на телата. На езика на професионалистите това умение се нарича „получаване на професионално значима информация посредством визуална психодиагностика“. Към този раздел тясно се доближават други два – мотивация на поведението на престъпника и психология на поведението на жертвата. Екстремалната психология е теория на поведението в сложни обстоятелства, свързани с повишен риск, със заплаха за живота, като един от нейните раздели се явява конфликтологията – методи за анализ и оптимално решаване на конфикти от различен характер. В своята съвкупност криминалната и екстремалната психология са наука с твърдо установени закономерности, но за съжаление родните телохранители имат почти нулева подготовка в тази област.
Неразривна част от изграждането на добър телохранител се явява и стрелковата подготовка. Практиката показва,че малко от охранителите умеят професионално да си служат с оръжието: да стрелят в движение, при падане, на тъмно, „по звука“, по движещи се в различни посоки няколко мишени, от движещ се автомобил, без да се прицелват и т.н. Това са навици, които се изграждат и системно поддържат. Нужно е и умение да се превръща в оръжие всеки предмет, който се намира под ръка.
Карането на автомобил също е задължително умение за телохранителя. Той трябва да може да управлява автомобил в екстремални условия: каране без път, по стълби, през препядствия, техника на сблъсък с други автомобили, техники на обръщане, техника на управление при съпровод.
Освен изброените по-горе умения добрия охранител трябва да има отлична физическа подготовка, умение за водене на ръкопашен бой, а също така и медицинска подготовка.

Задължителни са следните неща като минимум при изграждане на екип от добри телохранители:
– отработка на стандартни ситуации
– криминална и екстремална психология
– владеене на оръжие и подръчни средства за защита
– ръкопашен бой
– майсторско управление на автомобил
– медицинска подготовка
– обща физическа подготовка
Без покриване на изброения по-горе мининум е несериозно да се говори за функционираща лична охрана.
„Стандартни ситуации“ – това са типови схеми на действия в различни варианти на нападения срещу обекта – нападение на улицата, около входа, във входа, в коридора, в асансьора, на вилата, на плажа, по време на масово мероприятие. С използване на огнестрелно, газово, електрошоково, хладно оръжие. С помощта на автомобил и без него. С цел отвличане, нанасяне на телесна повреда, убийство. Нападение по време на пътуване с автомобил в града и извън него и т.н.
Нужно е да се отработят действията на телохранителя във всеки такъв случай – къде стои, върви, седи, гледа, къде и как да прикрие клиента, какво прави в първите секунди на нападението, какво след това – въпросите, касаещи практическото обучение са много. Точно такава подготовка катастрофално липсва на доста телохранители у нас. Те дори не могат грамотно да разработят маршрут за движение. Надяват се на умението си да размахват ръце и понякога да стрелят, без да разбират, че в телохранителя се стреля най-напред и след това в охраняваното лице.
Добрата подготовка на личната охрана и готовността и за реагиране в различни ситуаци до определена степен гарантира сигурността на охраняваното лице.

Според логиката на нещата телохранителите трябва да бъдат професионалисти. От една страна нашите родни бизнесмени обичат да се обграждат със здрави мъжаги, приятен им е страхът, който те предизвикват у обикновените хора. От друга страна те обичат да използват своите „пазачи“ многофункционално: те са им и шофьори, и куриери, и снабдители, и бог знае какво. Това не е добър подход. Експертите са единни в мнението си, че дори един-единствен телохранител е способен да опази клиента от множество неприятности, ако е професионалист. Наистина случаите, когато охраняваният е предмет на преследване и пряка заплаха от други професионалисти, шансовете му да остане жив рязко намаляват. И в такъв случай за да се „прикрие“ е нужен екип от добре подготвени специалисти, системна оперативна работа, първокласни технически средства.
При някои видове охранителна дейност (осигуряване охрана на масови мероприятия, охрана на банки, барове, офиси, магазини и др.) са необходми хора, които респектират с външния си вид, но когато говорим за лична охрана, тук се ценят повече тези, които не се отличават нито с външност, нито с облекло, нито с поведението си. Много по-важно е вашите защитници да имат глави на раменете си и да умеят да ги използват. Защото главната им задача е не да ви закриват с тела от куршумите (между другото никой не би го направил, освен случайно), а да предотвратят екстремална ситуация и да действат мълниеносно, но грамотно и целесъобразно. Разбира се правила без изключения няма. Съществуват различни мотиви при подбора на телохранители. Ако те са ви необходим за престиж и стряскане на околните, то високият ръст и тегло над 100 кг. са крайно необходими. Но,все пак, не забравяйте, колкото по-голяма е мишената, толкова по-лесно е да попаднеш в нея. Наемането на хора с богато спортно минало в бойните изкуства също е доста честа практика, но те могат да ви защитят при евентуални случайни сбивания и конфликти.

При сериозно изградената лична охрана:
Първо: огнестрелното оръжие позволява на нападателя да не влиза във физически контакт с охраната на жертвата.
Второ: спортната техника е непригодна за реални разчиствания на сметки.
Трето: професионалист, който допусне да доведе нещата до ръкопашен бой, не струва и пукнат грош. Казаното не изключва ползата от редовни занимания с ръкопашен бой, особено ако при тях се акцентира на спаринги в сурова схватка.
При подбор на телохранители не е препоръчително да се наемат твърде млади хора, защото им липсва житейски опит, незрели са морално-психологически и често нямат необходимото образователно равнище – недоучените са опасни във всяко отношение. Най-приемливата възраст за начинаещ телохранител е 25-30 години.

Print Friendly, PDF & Email