MG_1150-2В България да получиш право да притежаваш бойно оръжие не е невъзможно, но е трудно. И по този проблем общественото мнение е разединено. Любителите на огнестрелните оръжия и хората, които се интересуват за безопасността си, са на мнение, че законът у нас е неефикасен и на това се дължи високата битова престъпност. Защото всеки крадец би се позамислил повече, преди да тръгне да обира някого по пътищата, или да прониква в чужд дом, ако си има едно на ум, че всеки може да крие в задния си джоб пистолет. Други пък са мнение, че с по-лесния достъп до оръжията биха нараснали убийствата и инцидентите.

Алтернативен отговор на тези въпроси четете в актуалния ни материал:  „Оръжието – гарант за личната сигурност“.

В тази статия обаче няма да ви занимавам с такива въпроси, а ще ви представя  какви са изискванията и процедурите за получаване на разрешително за притежание на бойно оръжие. Ще говорим за това как можете да си вземете пистолет за самозащита, а не по-сериозни оръжия – ловни или служебни. За граждани, които искат пистолет за самозащита са разрешени късоцевни пистолети и револвери до 30 сантиметра дължина на цевта, като с тях имаме право да държим до 50 броя боеприпаси за всяко оръжие.

Разбира се, първото нещо, което е нужно, за да можем да придобием разрешително за бойно оръжие, е да имаме 18 години. Това е на теория. Дефакто обаче млади хора под 30 години много трудно биха могли да си издействат такова разрешение. Не е невъзможно, но комисията, която решава дали да се даде или не такова разрешение, трудно би възприела на сериозно кандидат на крехка възраст. Принципът е да се докаже, че оръжието е наистина необходимост и става по преценка на дадените органи.
range
Кандидатът трябва да бъде с чисто досие, да не е осъждан и да има съответните документи за това. Нужен е и документ от преглед при психиатър (таксата варира около 30 лева) и доказателство, че лицето не се е лекувало от пристрастяване към наркотични вещества и алкохол. Нужен е и медицински преглед, който да покаже, че в момента лицето не използва наркотици. Не се дават разрешителни на лица, които в последните 3 години са били глобявани повече от 3 пъти за нарушение на обществения ред и на такива срещу които са налагани мерки против домашно насилие.

За пистолета USP – Тук!

При наличие на тези условия, се подава заявление по образец до директора на ГД „Охранителна полиция“ – МВР или съответно до началника на РУ „Полиция“ по постоянен адрес. Следва среща с началника, който трябва да даде писмена преценка, че кандидатът има реална нужда от огнестрелно оръжие. Единствено и само той може да даде такава преценка. Съществува обаче голяма вероятност началникът на РУП да реши, че кандидатът няма необходимост от огнестрелно оръжие, или е ненадежден. Преценката е лична, а за началниците е и голяма отговорност. Това е именно най-тънкият и труден момент – да убедиш човека отсреща, че имаш реална необходимост, че си надежден и стабилен.

Актуална статистика за притежателите на оръжие в България можете да намерите ТУК.

Тук е важно да споменем, че това да си купиш бойно оръжие, да го съхраняваш вкъщи и да имаш право да го носиш на улицата са различни неща. За покупката на бойно оръжие са необходими вече споменатото разрешително от управителя на РУП по постоянен адрес, свидетелство за съдимост, документ от национална следствена служба, медицинско свидетелство, което да доказва, че лицето не страда от психични заболявания, диплома за завършено основно образование, декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси ще се съхраняват в специална за целта метална каса, декларация, че придобитите оръжия и боеприпаси имат нанесена уникална маркировка и документ за платена държавна такса.
LAPD_Qual_Course-600x333
Веднъж получи ли разрешително за притежание, лицето има право да си закупи и да бъде собственик на бойно оръжие. След това, до 2 месеца, трябва да се подаде заявление за получаване на разрешение за съхранение. Както споменахме, разрешителното за съхранение е различно от това за притежание. Такъв документ се издава като се подаде копие на полученото разрешение за придобиване, документ, удостоверяващ собствеността върху закупеното (или полученото по друг начин) огнестрелно оръжие и боеприпаси, протокол от комисията, утвърдила мястото за съхранения и документ за платена държавна такса. Изискванията за съхранения са оръжието и боеприпаси от физическите лица се съхранява в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства, а когато не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

Третото и последно разрешение, което трябва да изкараме е това за носене и използване на огнестрелното оръжие. То не е задължително за хора, които нямат намерение да използват оръжието, т.е – за колекционери. Най-важното за това разрешение е преминаването на курс за боравене с огнестрелно оръжие. Обикновено продължителността му е около 32 учебни часа – 16 за теория и 16 за практика. Теорията включва правила за безопасност, лекции от адвокати (кога имаме право да използваме оръжието и т.н), видове оръжия, технически данни, оказване на първа помощ и други. Практиката е ясна. Курсът приключва с изпит за стрелба по мишена. Цените на обучението варират около 250-350 лева. Разрешението за носене и употреба се издава до един месец след като е изкарано разрешението за съхранение. То изисква документи за завършен курс за боравене и успешно преминат изпит, удостоверение за преминат технически преглед на огнестрелното оръжие, документ за платена държавна такса и 2 снимки с размер 3/4 см.

Единствено имайки тези 3 разрешителни, преминавайки през всички процедури и плащайки всички такси можем да сме пълноценен притежател огнестрелно оръжие. Процедурата е сложна, продължителна и скъпа, затова преди да се заемем с нея много внимателно трябва да преценим дали си струва и действително имаме ли нужда от огнестрелно оръжие, което съвсем не е детска играчка.

Print Friendly, PDF & Email