Уважаеми читатели, тази статия е разработена от екипа на сайта PRAVATAMI.BG и я публикуваме като част от установеното сътрудничество със SECURITY.BG. Актуалните версии на правата (статиите) се съдържат на PRAVATAMI.BG, автор на статията е Вяра Молева.

Ето няколко полезни съвета как можем да постъпим, след като някой е “свил” нещо от нас. Става дума за правата ни при кражба единствено на движима вещ (напр. колело, компютър, камера и т.н.).

Особени видове кражба:

  • кражба на лични документи, кредитни и дебитни карти;
  • кражба на МПС;
  • кражба на оръжие. При кражбата на оръжие задължително трябва да съобщите в полицията. Иначе много бързо можете да се превърнете в герой на „От местопрестъплението Грудово“. Няма да е особено весело, ако с открадното ви оръжие е извършено престъпление.

NB! Енергията (електрическа и топлинна) също е движима вещ, поради това и тя може да бъде открадната.

Кражба на вещи в смисъл „дойде ми изневиделица“

Това е кражба на вещи, в случай че си нямам никаква представа кой е евентуалният извършител.

Ако е влизано с взлом в дома ви, най-важното, което трябва да запомните е:

  • Трябва да позвъните в полицията, да съобщите за престъплението и да ги изчакате да дойдат в дома ви.
  • Не трябва по никакъв начин да променяте нищо в обстановката при местопрестъплението, за да може екипът на МВР да си свърши работата и да събере необходимите му криминологични следи.
  • Ако материалните щети от кражбата не са прекомерно високи, МВР най-вероятно няма да вземе материал за ДНК-профил на извършителя.

В случай на кражба на моя движима вещ, компетентно да се занимае със случая е съответното РУП, в района на което се е случило престъплението. Мога да подам жалба и в РУП, където според мен е предполагаемото местопрестъпление. Ако не знам къде ми е открадната вещта, жалбата се подава в РУП по постоянния/настоящия адрес.

Можете да подадете жалба за кражбата на вещите и директно в прокуратурата. Жалбата се подава до районен прокурор по постоянния/настоящия адрес. Бланки за жалби има на официалните интернет страници на повечето прокуратури в страната. Имам право да обжалвам отговора на районна прокуратура пред окръжна в 7-дневен срок.

Полезно би било, ако приложите документи за закупуването на конкретните вещи или поне серийни номера. Важно е описанието на вещите. Ако по тях има трайни белези, добре е да се опишат.

Можете да посочите имена на свидетели и основания за разпита им, напр. ако знаете със сигурност, че съседката е била в апартамента си по това време.

Кражба на вещи в смисъл „Само да ми паднеш!“

Това е кражба на вещи, в случай че предполагам кой е евентуалния извършител.

Който открадне движима вещ, не може да я придобие по давност, т.е. крадецът няма никога да стане неин законен собственик. Въпреки че колелото ви например е в чужди ръце и незнайно кой се ползва от него, вие си оставате негов официален собственик. Ще имате право да си поискате колелото в следващите 3 години от кражбата. След този срок не можете да защитите правото си на собственост. Така че ако благодарение на органите на реда, или на магията на зрението успеете да разберете кой е откраднал колелото ви, винаги ще имате право да поискате от крадеца връщането на колелото ви.

Ако знаете или предполагате кой е крадецът, трябва да го опишете в жалбата си към полицията (или евентуално към прокуратурата).

Не е кражба, нито изгубване на вещ, ако вие, като собственик предадете вещта си за пазене в ръцете на трето лице, което в последствие не иска да ви я върне. Това са т.н. присвоявания и обсебвания на вещи. Те са въздигнати в престъпления по смисъла на Наказателния кодекс и са също наказуеми. В случай че лице, на което сте дали да пази нещо ваше, не иска да ви го върне, имате пълното право да се оплачете в полицията. Тогава в жалбата също ще трябва да опишете името на извършителя.

Изобщо опцията да бъдете ограбен е правопропорционална на притежаваните от вас вещи. Естествено, че превантивните мерки са за  предпочитане, но това не значи, че не трябва да търсите и защитавате правата си след престъплението.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да се консултирате с юридически експерт.

Print Friendly, PDF & Email