1403133Статията е подготвена на основата на материал, разработен от експерти на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) 

Вижте наша статия на тема „Съвети при избор на система за сигурност за Вашия дом“ – ТУК

Изборът на фирма за охрана на обект(и) със сигнално-охранителна техника (СОТ) е отговорна задача.  На пазара разнобоят на цените и услугите за сигурност е прекалено голям. Финансовата страна непременно трябва да се отчита, но тя да не става пречка за приемане на правилното решение. Високите цени на услугите не винаги гарантират добро качество, но ниските цени определено не са доказателство за професионализъм в дейността.

Клиентът (възложител) следва да проучи колко и какви обекти охранява в страната и в конкретният район кандидатът за доставчик на услугата. За предпочитане са тези, които предлагат комплексни услуги. Следва да се избягват инсталатори на технически системи, които не са лицензирани за частна охранителна дейност или не са подизпълнители на лицензирана фирма. Рисковете са най-малко три: некачествена техника, придобиване на информация за обекта и/или клиента, която да бъде използвана злонамерено и липса на гаранция за адекватна реакция на алармените сигнали.

Основно изискване, свързано с техническия потенциал на кандидата е изградена система за централизирана охрана и мониторинг на обекти с алармени системи. Тук от значение са начините за предаване на алармени сигнали и друга информация от охраняваните обекти към мониторинг центъра и обратно, а именно:

–         телефонна линия (ненадежден и недостатъчен начин);

–         радиоканал (трансмитер) и брой на радиоканалите;

–         GSM-мрежите на мобилните оператори (съвременен метод);

–         Интернет – нает канал или оптична връзка (съвременен и надежден метод с високи технологии, при който цената на устройствата и услугата е по-висока).

Най-висока надеждност и сигурност се постига с комбинация между последните три начина.

От значение при централизираната охрана са:

–         Разрешение за изграждане на PMR-мрежа (лиценз за няколко честоти за предаване на данни и за разговори). Това е задължително за фирмите, работещи по радиоканал;

–         Дистанционно получаване и архивиране в центъра на по-голям обем събития от алармените системи;

–         Количеството на реагиращите мобилни екипи, брой на обектите, контролирани от един екип, организация на реагирането и време за реакция (за последното е от значение наличието на екипи в района на обекта);

–         Наличен автомобилен парк и техническо оборудване на патрулиращите МПС – радиостанция, GPS-система и бордови компютър;

–         Екипировка на реагиращите охранители – въоръжение, помощни и технически средства;

–         Контрол на реагиращите екипи и времето за реакция – пълен запис на радиообмена и телефонните разговори в центъра за получаване на алармени сигнали, GPS-контрол за разположение на мобилните екипи в реално време, наличие на контролни звена;

–         Поемане на отговорност за щети или застраховане на обекта (препоръчителна е застраховката, защото обичайно тя покрива повече рискове);

–         Наличие на дежурни технически екипи за поддържане на системите;

–         Ползване на система за специализирано обучение на персонала.

Клиентите на доставчици на охранителни услуги с технически системи следва:

–         Да не отказват извършване на вътрешни огледи при получаване на информация от мониторинг центъра за аларма в обекта (повечето успешни опити за кражби са резултат поради подценяване именно на този момент);

–         Чрез фирмата за охрана и поддръжка да извършват периодични профилактики на алармените си системи с цел проверка на тяхната изправност, включително извършване на периодични тестове за функционалната изправност на системите за връзка с мониторинг-центъра.

Задачата на частната охранителна фирма е създаване на такава защитна бариера, която максимално трудно да бъде преодоляна. Важна е концепцията за безопасност на конкретния обект, също как ще се реагира при нестандартна ситуация, какво взаимодействие и други адекватни мерки са предвидени. Практиката показва, че заплахите за имуществото на клиента се явяват най-разпространения проблем. Неговите източници може да са кaкто външни, но така също и вътрешни – например собствения персонал.

Статия на тема „Как да направим дома си по-сигурен“ четете при нас – ТУК

Print Friendly, PDF & Email