интернет

интернет

Знаете ли как да постъпите, ако станете свидетел или вие самите участвате в катастрофа?

Това внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса, понякога може да се окаже много трудно за реакция. 

МВР е изготвило няколко правила за действие при катастрофи. Ето какви са те:

При катастрофа

Позвънете на телефона на единната спасителна система за спешни повиквания – 112. И съобщете:

– Кой се обажда (Вашето име);

– Отчетливо и бавно кажете какъв е проблемът: “катастрофа”, има ли пострадали или застрашени хора след това посочете адреса (град, квартал, улица, №, близка пряка, място, местност или друго, по което да могат да се ориентират спасителните екипи).

Ако имате ранени хора, посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията и по възможност потърсете помощ от преминаващи хора, автомобили или близки обекти.

Пътнотранспортните катастрофи

Това са особена категория кризисни ситуации, които могат да причинят смъртта на много хора. За съжаление – те са част от ежедневието ни.

ЗАПОМНЕТЕ! Първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите. Затова при автопроизшествие започнете със спасяването на хората!

Известете „Пътна полиция“ и „Спешна медицинска помощ“ по телефона, спрете преминаващите коли и поискайте помощ. Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си.

Преди всичко установете дали има:

– наличие на самостоятелно дишане;
– запазена сърдечна дейност;
– нараняване с обилно кръвотечение;
– счупени кости и признаци на други тежки увреждания. Ако обстоятелствата налагат, пренесете на безопасно място пострадалия, поставен върху твърда подложка /дъска/.

Не допускайте при изнасяне на пострадалия от автомобила да бъде теглен за главата или крайниците, защото е възможно да му бъдат нанесени допълнителни и фатални за живота му травми. Ако поради опасност от пожар или по други съображения се налага да пренесете пострадалите на по-голямо разстояние, направете го много внимателно, пазете гръбнака и избягвайте резките движения.

При липса на дишане

При липса на дишане осигурете свободен дихателен път чрез извиване на главата максимално назад /внимание за счупени шийни прешлени/. Отваряне на устата чрез повдигане и изтласкване на долната челюст напред с пръстите на двете ръце, а с палците упражнете натиск върху брадата на пострадалия.
Огледайте устната кухина и при наличие на чужди тела или счупени зъби /протези и др./ и я почистете с пръст, увит с марля или с чиста кърпа. Ако дишането не се възстанови, започнете незабавно изкуствено дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 – 18 пъти в минута.

При липса на сърдечна дейност

При липса на сърдечна дейност установете наличие или липса на пулс чрез притискане на „сънната“ артерия по предно-страничната част на шията.

При липса на пулсации

При липса на пулсации започнете незабавно външно притискане на сърцето, с честота 60-80 притискания в минута. Поставете дланта на едната си ръка върху долната трета на гръдната кост с пръсти, успоредни на ребрата на пострадалия и притискайте. Дланта на другата ръка поставете върху първата трета на гръдната кост за усилване на натиска. Притискането се извършва с изправени в лактите ръце. При всеки натиск гръдният кош на пострадалия трябва да хлътва 3-5 см.

При липса на дишане и на сърдечна дейност

При липса на дишане и на сърдечна дейност, когато спасителите са двама, единият коленичи отстрани до главата на пострадалия и извършва изкуствено дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане с честота 16-18 пъти в минута /на 5 притискания на сърцето – 1 вдъхване/, а вторият спасител извършва външно притискане на сърцето, като на всеки пет притискания спира, за да се извърши вдъхване на въздух. Когато спасителят е сам, извършва същите действия в следната последователност – на всеки 15 притискания на гръдната кост се правят по 2 последователни вдъхвания.

При кръвотечение

При нараняване, съпроводено с обилно кръвотечение, незабавно трябва да се направи кръвоспиране: притискаме с пръстите на ръката наранения кръвоносен съд към подлежащата кост; пристягаме крайника /над раната/ с гумена тръба /Есмарх/, турникет или триъгълна кърпа. На превръзката поставете лист с точният час на манипулацията! Компресивна стерилна превръзка – с бинт или стерилен превързочен пакет се прави стегната превръзка на раната.

При нараняване и изгаряне

При нараняване и изгаряне се правят сухи стерилни превръзки на раната с помощта на бинт или триъгълни кърпи. При навяхване, изкълчване, счупване не се допускат опити за наместване на увредения крайник. При увреждане на костно-ставния апарат крайникът се обездвижва с надувни /телени/ шини или с подръчни средства -дъски, чадъри и др. Основно изискване е да се обездвижат най-малко две съседни на увреждането стави. Във всички случаи, когато пострадалият е в състояние на безсъзнание, но има запазени дишане и сърдечна дейност, е необходимо да се постави в странично стабилно положение.

Първоначални действия при  ПТП, ако бъдете блокирани в автомобила си и/или сте пострадал:

-По възможност се евакуирайте от превозното средство.

-Ако има други пътуващи с Вас им помогнете да се евакуират, при невъзможност за това (ако те са затиснати от конструкцията на автомобила), не предприемайте рисковани мерки по тяхното освобождаване.

-Изчакайте помощта на компетентните органи.

-Обезопасете мястото на катастрофата със светлоотразителен триъгълник – 30 м за градски условия и 100 м за извънградски условия.

-Откачете клемите на акумулатора.

-Не пушете и избягвайте всякакви източници на възпламеняване (запалки, кибрит и др.), защото може да има неконтролируемо изтичане на гориво.

-Ако сте затиснати от конструкцията на автомобила не се движете.

-За погасяване на възникнал пожар използвайте пожарогасителя в автомобила.

-Ако злополуката е с транспортно средство превозващо опасен товар, избягвайте допира с товара и по възможност се отдалечете на безопасно разстояние. 

Print Friendly, PDF & Email