Васко Балабанов, управител на „VIP Security“ пред портала Security.bg

Господин Балабанов, какви са тенденциите в развитието на частния охранителен бизнес при днешните реалности у нас?

– Икономическата среда е тази, която най-силно влияе при формирането на пазара на охранителни услуги. От няколко години се забелязва тенденция на занижаване на търсенето, която особено ярко се вижда в корпоративния сегмент. Свидетели сме на процес на преструктуриране на разходите на компаниите, което води до стремеж за намаляване на цените или обема на охраната. За съжаление, това се отразява много сериозно на качеството на предлаганата услуга. Самата охрана като качествен продукт е приоритет на  компании които имат необходимите финансови възможности. Не всяка компания на българския пазар може да си позволи качествена охрана. Аз лично препоръчвам на клиенти, които нямат достатъчно средства за качествена охрана, да си направят качествени застраховки. И това е по-добрият вариант отколкото да търсят някой да носи „отговорност“, защото, ако този някой не е сериозна охранителна компания, няма качество на услугата и съответно сигурност за клиента.

Що се отнася до VIP Security, за миналата година имаме доста сериозен ръст в продажбите, което се дължи най-вече на непрекъснатите инвестиции в качеството и разнообразието на услугата, която предлагаме.

DSC_0072a

Васко Балабанов, управител на „VIP Security“

Как качеството се вписва в търсенето на най-ниска цена, която често е условието с най-голяма тежест при обществените поръчки?

– Най-ниската цена никога не може да гарантира качество на услугата. Може би по-правилният термин е най-разумната или приемлива за клиента цена. Такава какво той може да си позволи и срещу която да получи определено ниво на сигурност. Една от силните страни на VIP Security, че ние си партнираме с клиентите, като им предлагаме комплексни решения в областта на сигурността съобразени с техните възможности и конкретни очаквания.  За съжаление тенденцията е конкуренцията между фирмите за охрана, да е единствено и само в ценовия сегмент . Част от възложителите са притеснени от икономическата обстановка и търсят максимално минимализиране на разходите за охрана. А тази тенденция не е добра, защото крие много рискове, както за самите охранителни фирми, така и за техните клиенти. Това например е една от причините VIP Security да се въздържа от участие в процедури за обществени поръчки, защото възложителят, в лицето на държавата, не упражнява достатъчен контрол. Печелят се поръчки единствено и само на база най-ниска цена, включително и на цени, при които е очевидно, че няма как да бъдат спазени законовите изисквания. Често няма как да се покрият дори и минималните осигурителни прагове, да не говорим за качество на услугата.

Може би има несъвършенства в нормативната база?

Проблемът не е толкова в нормативната база, колкото в контрола по спазването й. Обществена тайна е, че 90% от фирмите в нашия бранш работят в „сивия“ сектор. Правят се фиктивни застраховки, не се плащат осигуровки, хората не се назначават на непълни трудови договори или такива въобще липсват. И това се прави единствено с цел постигане на ниски цени и по високи печалби. В контрола трябва да има определа регулярност и планиране, а не както сега се случва – в случай на обир на инкасов автомобил или грабеж на търговски обект да се започват масирани проверки от полицията. Проверяват се предимно големите компании, а основните нарушения на нормативната база се прави предимно от по-малките компании. Другият проблем е, че структурата в МВР, която трябва да упражнява контрол, е изключително малочислена. В териториалните поделения на МВР полицаите са много ангажирани, претоварени с работа, а на много места не са подготвени по тази материя и така кръгът се затваря.

DSC_0081_1

VIP Security e носител на множество престижни сертификати

–  С какво VIP Security изпреварва конкурентите си, за да се намира на тази водеща позиция в бранша?

– Голямата част от пазарния дял на VIP Security са корпоративни клиенти. След придобиването на 3S СОТ, която е компания, ориентирана към средния и по-масов клиент, започнахме да работим и в тази посока, защото малките клиенти са сериозна част от обема на пазара. Придобиването на 3S СОТ ни изведе на челни позиции и в  мониторинга и реакцията с патрули, което постави нови предизвикателства пред нас. За да бъдем водеща компания в бранша, инвестициите ни не са само в автомобили и униформи, но влагаме в нови технологии, в специализиран софтуер за различните дейности, имплементираме нова ERP система която да поеме повишените обеми и очакванията ни за следващите години

Ние споделяме отговорностите с нашите клиенти, което не ни позволява да работим с всеки на всяка цена. Това не означава, че клиент, който се е обърнал към нас не получава необходимата консултация и препоръки, как да организира и управлява рисковете и сигурността в компанията си.Все пак трябва да отбележа, че най-големият риск в нашата дейност е репутацията, подлагането на съмнение на авторитета на компанията, всичко останало е второстепенно. (клиентското портфолио на VIP Security е представено в профила й в секция “Компании”, б.а.) В корпоративния сегмент имаме за партньори компании, които имат реалистични очаквания и имат и съответните изисквания. Трябва  да призная с чувство на задоволство, че името на компанията се е наложило на пазара като синоним на качество и това може само да ни стимулира да бъдем все по-добри в своята работа. Много често  активната страна са самите клиенти, които идват при нас и искат да работим заедно , защото познава компанията, получил е добри отзиви и иска най-доброто. Освен това имаме много добра структура по продажбите в лицето на „Търговска дирекция“.

Самата Компания е структурирана в четири ключови сегмента: физическа охрана, СОД, инкасова и касова дейност и изграждане и поддръжка на електронни сиситеми за сигурност. Имаме и още дейности, но те са съпътстващи или като част от комплесни решения в областта на сигуронстта. Това са охрана на масови мероприятия, лична охрана, консултанска дейност и др.

DSC_0076a

„Една от силните страни на VIP Security е, че ние си партнираме с клиентите, като им предлагаме комплексни решения в областта на сигурността“

Имате ли тайни в личния си стил, като ръководител на компания с повече от 3500 служители?

– Чак тайни не бих казал. Отраснал съм и съм възпитаван  в семейство на военнослужащ  и това е оказало някакво въздействие – да съм организиран, съсредоточен, самодисциплиниран. Мисля, че образованието в съчетание с професионалния опит са в основата при изграждането на добрия ръководител. Образованието не завършва с придобиване на магистърска или друга образоветлна степен, а продължава през целия активен период на управленецът   Аз съм ръководител в този бранш от 2002 година, като от 2007 година – съм във VIP Security. Преди това също съм работил в сверата на сигуростта, но като държавен служител

От тази позиция мога да кажа, че нашите инвестиции в подбора и работата с хората са значителни. Нашите мениджъри и охранители са подготвени да реагират адекватн при всякакви ситуации. България е в източната част на Европа, където престъпленията са все още по-неорганизирани, често хаотични, но за сметка на това зрелищни,  непредвидими и по някога съпроводени с жестокост.

Много държим на лоялността на нашите служители и в това отношение работим по проект с компанията Assess (за който Security.bg писа, б.а.). Имаме практиката и съответните застраховки за да поемаме отговорност пред клиентите си за вреди, причинени от наши служители при изпълнение на професионалните задължения. На практика това са две застраховки, като едната покрива  нелоялност на наши служители, а другата покрива щетимост в следствие на нарушаване на процедурите на клиента от наши служители. На практика по този начин всички действия от наща страна, умишлени или неумишлени са застраховани.

100_6909

Като мениджър Васко Балабанов е отличаван неведнъж в престижни класации

Как „разпускате“ след напрегнатите делници?

– През зимата карам ски и ходя на лов. През лятото играя тенис на корт. Обичам и морето, имам диплома за капитан на кораб, но за последното не ми остава много време.  Пътувам много и по работа, и за удоволствие в свободното време.

Print Friendly, PDF & Email