St_Ganev_Telepol

Стоян Ганев, управител на „Телепол“

Стоян Ганев е роден през 1960 г. Инженер по изчислителна техника и автоматизирани системи (АС). Притежава професионална диплома по мениджмънт от Open University – Великобратиния и Нов български университет. Има опит в управлението на наши компании и смесени дружества с чуждестранно участие. Участва в проекти по управленско консултиране и реинженеринг.

От март 2011 г. e управител на „ТЕЛЕПОЛ“ ЕООД.

 Бихте ли ни разказали как стартира фирмата преди 20 години? Чия беше идеята, какво е останало трайно в спомените ви от преди 20 години? Кои бяха първите ви клиенти (обекти)?

Охранителна фирма „ТЕЛЕПОЛ“ е създадена в Шумен през 1993 г. от инж. Валентин Върбанов, в отговор на едно предизвикателство пред тогавашната технология за охрана със СОТ по проводна (телефонна) линия. Замяната на тази технология с радио мрежа и използването на радио източници и ретранслация на сигналите е „революционно“ начинание, на което тогава залагат само две фирми.

Първите обекти на „ТЕЛЕПОЛ“ са свързани с емоционалната ангажираност и прякото участие на собственика и група единомишленици. Историческият „Обект 100“, който всъщност е първи за фирмата, е малък магазин,  изграден за девет часа от двама техници. Само за сравнение, подобни обекти сега се изграждат от един техник за не повече от два-три часа. Автопатрулният екип в първите години от съществуването на „ТЕЛЕПОЛ“ се състои от един автомобил – този на собственика. Избраният  централизиран модел, т.н. „без диспечери“, е развит и усъвършенствам с прилагането му в първия регион извън територията на Шумен – гр. Нови Пазар.

Днес имате офиси в 15 големи града на страната, повече от 800 служители, над 100 автомобила, през какви етапи премина развитието на компанията?

Можем да откроим четири етапа от развитието на охранителна фирма „ТЕЛЕПОЛ“, в които се е променял обхватът и дълбочината на бизнес целите и нивото на организационното съвършенство.

Първият е свързан с романтиката на създаването, на приемане на предизвикателството и риска пред една нова технология, за която няма чужд опит и утъпкани пътеки. Много ентусиазъм и откривателство, много риск и решителност съпровождат пробива и утвърждаването на организацията на местно ниво. Концентрацията е върху доказване на техническите решения, налагането на технологичното нововъведение и прводоляване на предприемаческия риск.

Telepol-1

Инж. Валентин Върбанов, основател и собственик на „ТЕЛЕПОЛ“

След успеха на технологията идва и следващия етап на концентрация върху прилагането на подходящи модели на управление и бизнес логика. Във фирмата се привличат хора с управленски компетенции и опит, усъвършенстват се уменията на ръководителите в посока на разширяване на знанията им в бизнес планирането, обучението и бюджетирането на дейностите.

Като етап на истинска „национализация“ ние приемаме времето,   в което дружеството излиза извън рамките на познатия „градски СОТ“.  Създаването на националния център за управление и контрол, прилагането на модела в други региони – Нови Пазар, Ст. Загора, Димитровград, Варна, Габрово и други засилва увереността на екипа. Ключово доказателство е спечеленият проект за охрана на бази на Министерство на отбраната, на територията на цялата страна с изграждането на единен оперативен център. Прилагат се различни похвати за разширяване на дейността в нови територии като стратегическо изкупуване на съществуващи СОТ фирми, стратегическо партньорство и бизнес вериги.

Telepol-2

В последните години управлението на „ТЕЛЕПОЛ” е концентрирано върху промяната на ценностната система, фирмена култура и налагането на различен подход към развитието на бизнеса. С различни организационни и пазарни мерки, фирмата се консолидира около налагането на принципите на устойчивост, справедливост и успех към служителите и към клиентите си. Приемането на ръководното начало клиентът да е във фокуса на усилията ни, откритост и доказуемост на действията ни по охраната на имота му разширяват мисията на фирмата от чисто икономическите цели до усилията за развитето на бизнеса и налагане на нов морал.

Разкажете ни за внедрените от вашата агенция иновативни  технологични решения, разбира се и за уникалната фирмена система Смарт СОТ.

Независимо от етапите на развитие през годините, технологичното обновяване и иновативния подход са били винаги във фокуса на управлението. Ние инвестирахме преди десетина години в собствена преносна мрежа на сигналите, което ни позволява наистина централизирано приемане, обработка и предаване на информация за всички обекти на територията на цялата страна. Развитието на клетъчната структура пък ни позволява да получаваме сигнали от един обект от повече от пет приемни станции. Напълно автоматизираното целеразпределение, целеуказване и навигация на автопатрулните екипи до обектите е собствена разработка и повиши ефективността и рентабилността на реакцията. Промотиранта в края на миналата година услуга СМАРТ СОТ всъщност представлява „нов прочит“ на известната и предлагана масово охрана с технически средства и реакция от автопатрулни екипи.

Новият подход към услугата е разширяването на участието на клиента-възложител в определянето на това какво, къде и как да се охранява. Клиентът може да избере услугите и условията по договора чрез онлайн попълване на информация за обекта, за помещенията, за степента на желаната сигурност и други. Всичко това се отразява в единния калкулатор, работещ на кумулативен принцип на ценообразуване.

Последна новост е виртуалният кабинет на клиента – МОЯТ ТЕЛЕПОЛ. Оснвната идея на проекта е да свържем директно клиента с имота му, като му предоставим цялата информация, без посредничество и без изкривявания. Всички сигнали и действия на екипите се записват в архиви и могат да бъдат проследявани. Вече имаме регистрирани над 800 активни профила в системата.

В последните 5 години НАС „Телепол“ увеличава всяка година както приходите от дейността си, така и печалбата. Впечатляващо е, че спрямо 2008 г. приходите ви за 2012 г. са нараснали повече от 3 пъти, а печалбата – повече от 2 пъти. Каква е рецептата ви срещу икономическата криза?

Няма специална рецепта за кризата, или по-скоро има: това е да не възприемаме кризата само като заплаха, а и като възможност.  В резултат на стриктната финансова дисциплина през последните 8-10 години, в решението ни да не ползваме заемен запитал при инвестиции в основна дейност, дружеството имаше заделен ресурс за навлизане на нови територии. Заложихме на икономически обоснована диверсификация. Това означаваше да балансираме портфолиото на предлаганите услуги. В момента поддържаме относителен паритет между четирите направления на предлагане на охранителни услуги  – СМАРТ СОТ, индустриална, търговска и обектова сигурност. Балансирахме и портфолиото на клиентите – увеличихме дела на клиентите ползващи масовите, нискоценови услуги, но запазихме и големите имиджови клиенти като БИЛЛА БЪЛГАРИЯ, ИТАЛЧЕМЕНТИ ГРУП, МТЕЛ, Община В.Търново и други. И не на последно място балансирахме инвестиционната си политика, като дадохме превес на инвестициите в разширяване на пазарния дял, за сметка на непроизводствените активи.

Как виждате развитието в бъдеще на охранителния бранш? Очаквате ли световни компании да навлязат на българския пазар? Или може би българските фирми ще разширят сферата на предлаганите услуги – компютърна, информационна и застрахователна сигурност, детективска дейност и пр.?

Переспективите на охранителния бранш не се заключват само до реализиране на ръст и преразпределение на пазарните дялове. Глобализацията на бизнеса, особено в технологични услуги като нашата, почти размива обичайната граница за наши и чуждестранни компании – доставчици. Това намалява значението на риска от навлизането на чужди играчи на пазара, но и увеличава възможността за експанзия на чужди пазари. Ние в ТЕЛЕПОЛ имаме опит в това – например, преди години приложихме нашето ноу-хау в Грузия в една от първите частни охранителни фирми. Лоялната конкуренция е необходимия подтик за всяка компания, стремяща се към успех.

Telepol-3

Какво бихте пожелали на работещите в сектора по случай професионалния празник 11 ноември?

Наближава професионалният ни празник – 11 ноември, денят на охранителя и частната охранителна дейност. Независимо, че е млада професия и сравнително нов бизнес, в това направление са заети над 80 хиляди служители, част от които са висококвалифицирани специалисти по охрана, бивши служители от държавни структури, продължаващи професионалната си кариера в частната сфера.

На всички тях пожелавам здраве, упоритост и чест в прилагането на професионалните стандарти, и бизнес успехи.

Print Friendly, PDF & Email