На 4 юли се състоя традиционната церемония по връчването на дипломите на випускниците на гимназията по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“. Използвахме събитието, за да разговаряме с един от създателите и пръв директор на едноименния Професионален колеж по охрана и сигурност Марин Йорданов, понастоящем управител на частната охранителна компания „Балкан Секюрити“.

Yordanov

Марин Йорданов (в средата) – сред почетните гости на церемонията по дипломирането на Випуск 2013 г. на Гимназията по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“

Г-н Йорданов, вие сте един от създателите на Колежа по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, как се роди идеята?

– През 1994 г. трябваше да подберем и назначим около 1200 души за охранители на една голяма банка с клонове и представителства в цялата страна. В процеса на подбора установихме, че кандидатите идваха без да имат каквато и да е представа от същността на работата. Да не говорим за боравене с оръжие, нещо необходимо за работа при охрана на банка. Убедихме се, че охранителната дейност е поприще, което животът налага, че трябва да има подготвени хора, преминали обучение по съответни програми. Първоначално опитахме да създадем някаква обучителна структура към Агенцията по заетостта. Нещата се оказаха по-сериозни и скоро се насочихме към Министерството на образованието с идеята за създаване на професионално училище. Спомням си, че там ни посрещаха едни чиновнички и ни питаха: „Училище за мутри ли ще правите?“. Все пак годината бе 1994-та… Но се намериха и хора, които оцениха идеята. На първо място в лицето на генерал Румен Ралчев, станал мотор на задвижването на това начинание, на специалисти от Военната академия и Академията на МВР. Въпреки неописуемите бюрократични стъпки успяхме и така стартира Професионалният колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, а аз имах честта да бъда първият негов директор до 2000 година.

Спомняте ли си първия си випуск?

– Разбира се. Макар че бяха само 8 души, за сравнение десет пъти по-малко от броя на випускниците през 2013 г., но това бяха мотивирани и целеносочени младежи, които се бяха посветили на професията. Ще посоча за пример един от тези випускници – Атанас Симеонов, който днес е собственик на една от най-големите частни охранителни компания в България – VIP Секюрити. Имаме много успешно реализирани випускници, като заслуга за това са и отличните преподаватели, които привлякохме. Тук ще спомена ген. Румен Марков, Калин Гайдаров, Веселин Вучков. В първите години буквално всеки ден надграждахме – в програми за обучение, в база. За да може днес колежът и гимназията да разполагат с просторни лекционни зали, специализирани  кабинети по оръжезнание и криминалистика, зали за бойни и изкуства, стрелбище за бойно и пневматично оръжие и полигони за провеждане на занятията по индивидуална и екипна тактическа подготовка…

Yordanov2

Марин Йорданов в комисията за провеждане на държавен квалификационен изпит по теория

Намирате ли разлика в обучението тогава и сега?

– Да, виждам някои различия. В началото бяхме предимно в учебните зали и на стрелбището. Днес все повече се набляга и на физическата подготовка, и на специалните бойно-приложни умения на обучаемите. Създават се навици за действие в ежедневни и екстремни ситуации. Може би ще ви бъде интересно да знаете, че в началото се поставяха въпроси от типа „Защо на един охранител му трябва да изучава криминалистика?“. А днес освен криминалистиката, в обучението са застъпени право, фирмена сигурност, специална психология, професионална етика и комуникативни умения.

Имат ли реализация възпитаниците на гимназията и колежите днес?

– Разбира се, имаме наши кадри в много частни охранителни компании, в МВР, НСО, МО, в банки, наши възпитаници днес са гръбнака на дирекция „Съдебна охрана“ към Министерството на правосъдието. Но аз се радвам, че голяма част от випускниците ни продължават образованието си. В специалност „Гражданска и корпоративна сигурност” на НБУ и в специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Защита на националната сигурност“ на Варненския свободен университет на нашите възпитаници се признават всички положени изпити и те се записват в магистърските програми директно от трети семестър. Ние сме и базово училище на НСА „В. Левски“.

Как виждате бъдещето на гимназията и колежите?

– В момента професионалният колеж има филиали в София, Стара Загора и Смолян и заедно с гимназията сме една мрежа, която трябва да се разширява. А може би след време ще говорим за едно специализирано висше училище, академия за безопасност и охрана!?

Print Friendly, PDF & Email