DmitriiДмитрий Скогорев се занимава с бойни изкуства от 1980 г. Ръководител е и основател на Школата за руски бой, Сибирски Вюн, от 1988 година. Президент на Международния Център за Руско Бойно Изкуство (World Centre of Russian Martial Art). Образованието му е висше педагогическо. Автор е на много семинарни програми по психология и ръкопашен бой. От 1995 до 2001 година работи като офицер – инструктор към специално силово подразделение (Служба за Физическа Защита) на Управлението на федералната служба на данъчната полиция на Русия за Новосибирска област. От декември 2013 година е член на Обществения съвет при Управлението на МВР на Русия за град Новосибирск. От ноември 2013 г. е от заместник-ръководителите на работната група на Отдела за патриотично възпитание на Международната обществена организация „Световен Руски Народен Събор“ (Отдел Новосибирск).

Какво представлява SYSTEMA „SV” – Сибирски вюн, къде са корените и? С какво се отличава от другите системи?

Това е една от първите школи за руско бойно изкуство, появили се още в СССР през 1988 година. В основата й са знанията на нашите предци в областта на войнското изкуство. Най-близко до нас беше познаването на някои аспекти от техниката на ръкопашния бой на КГБ, МВР и други структури. По-отдалечени са знанията на нашите предци-ветерани, преминали Великата отечествена война. Но естествено търсехме и предреволюционния опит (преди 1917 г.) и следреволюционния (в периода 1920 г.). В това време вече съществуваше самбо в две версии- на Харлампиев и Спиридонов. По-сложният и по-малко достъпен слой от историята е древна Русия и нейните традиции, княжеските дружини, казаците, който се е запазил и до ден днешен във фолклора и подобни направления. В аспекта на структуриране на системата влязоха много дисциплини и компоненти – химия, физика, история, медицина и много други. Една от важните дисциплини беше биомеханиката и психологията. Явно това са корените на школата за руски бой „Сибирски Вюн“. Самото название се появи неслучайно, кратко можем да го охарактеризираме така:

Сибирски – по регионалната принадлежност. Сибир е заспала земя (в езика на коренните тюркски народи).
Вюн – като символично растение, символизира безсмъртието, храбростта, славата, честността и независимостта.

Dmitrii5

Самата руска система на бойно изкуство се отличава от другите бойни системи, по следните параметри:

Липса на конкретни прийоми срещу конкретни действия (съществуват принципни базови действия, основани на природни закони);
Липса на действие на сила срещу сила (умението за усещане на силата и за управлението и);
Работа според ситуацията (ситуацията постоянно се изменя във времето и пространството).

Dmitrii2

Вие се занимавате и с нетрадиционна психология – какво означава това и как се прилага тя на практика? Полезна ли е тя във вашата работа?

Разбира се, сложно е да се дели психологията на традиционна и нетрадиционна, но все пак се налага. Това се отнася до разбирането и прилагането на определени параметри в рамките на приетите термини. Що се касае до нетрадиционната психология, аз бих я нарекъл повече народна, онази, която ние наричаме битова, естествена. Това е, което ние всички знаем и което често използваме, но не винаги разбираме механизма на действието й. Ние се занимаваме именно с разшифрирането на тези механизми.

Основното е отношението на човек към човека и на човека към ситуацията. По-точно, отношението: „както аз се отнасям към света, така и светът се отнася към мен“. Народната мъдрост формира много точно в словесна форма много ключови моменти от психологията и философията. Ако обърнем внимание на народните поговорки, там това е отразено. И понякога ни се струва, че ги разбираме. Но при проверка в ситуация, много често се оказва, че ние не разбираме смисъла, който носят.

„Където е най-тънко, там се къса„.

Недостатъчно внимание към някоя от частите на някое действие или работа (механизъм). Външните обстоятелства със сила късат най-слабото звено. В резултат всичко се разпада, макар че останалите части на работата (механизма) са силни и стабилни.

Да намериш опорна точка„.

Голямо изкуство е да се научиш да намираш опорна точка (в момента това се отнася не само към устойчивото положение на краката в обичайното разбиране но и до психическото състояние). Опорната точка или точката на контакт (точка на „плътност“), във всеки смисъл (физически и психически), не може да има в пространството постоянно фиксирано положение. Тя много често има свойството да се премества във времето и пространството.

Dmitrii4

Ние разглеждаме „плътността“ като опора за лост. Всички знаем, че за да се извърши някакво действие, например, за преместването на много тежки предмети, се използва лост, който се състои от опора и рамо на силата. Въздействайки върху по-голямо рамо на силата може да се извърши някаква работа без загуба на излишни усилия. Единствено ще има разлика в печалбата, или жертваме силата, получаваме скорост, или жертваме скоростта, получаваме печалба от сила.

Не веднъж сте били в България, какви са вашите впечатления от нашата страна и от хората?

Да, в България съм бил не веднъж. Първият път беше през 2005 година на море, първото видяно от мен море изобщо. Страната веднага ни прие и видяхме много интересни неща в областта на културата и традицията. Винаги съм търсил срещи и мероприятия, насочени към изучаване на културата и яркия колорит на България и народа й. Търсих да видя подобните страни на руския и българския народ. В последствие се запознахме с интересни хора, вече от София, които са много дружелюбни и винаги са готови да откликнат на всяка молба и за България и изобщо за всичко.

Dmitrii3

Какви са  вижданията ви за ситуацията между Украйна и Русия?

Сложен въпрос, особено сега, когато това ни засяга, едва ли не пряко. Не мога да бъда еднозначен  по този въпрос, защото не виждам цялата картина на случващото се. Надявам се на благоразумие и адекватност на възприемането от всички страни, засега го няма. Единственото, което ще кажа, е че аз не поддържам това, което носи разруха и стремежа на една нация да се постави по-високо от друга. Това в най-добрият случай е глупаво и утопично, световната история вече го доказа. Но отново е нужно време да бъде доказано. Вътрешната слабост заставя хората да търсят врагове, смятайки, че всички проблеми идват от околните. Никакви идейни стремежи не оправдават лишаването от живот на обикновените хора. Аз мисля, че военният сценарий на събитията, изхождайки от разбирането за съвременност и събития, може да бъде изключен.

Какво обичате да правите в свободното си време?

Обичам да пътешествам и да се запознавам с интересни хора в различни страни и с тяхната културна традиция. Да намирам единство в Общата система на устройството на света и отношението към живота. Също така рисувам, тъй като по първо образование съм преподавател по изобразително изкуство. В последно време композирам музика и свиря на китара, както на акустична, така и на електрическа. Може би  някога това ще добие някаква форма. Вече имам някои записи, но това е малко, а това занимание изисква известно време. А ако сметнем, че от 12 месеца през годината 4-5 месеца не съм в Русия, то се налага да решавам други задачи.

www.youtube.com/user/sibviun

www.rmasv.ru

Print Friendly, PDF & Email