BORIS POPOV

Борис Попов

Борис Попов е собственик и управител на „Делта-КОМ“ ООД – Велико Търново.  Роден на 10 ноември 1954 г. През 1973 г. завършва Техникум по електротехника „Ломоносов“ в Г. Оряховица, специалност „Автоматика и телемеханика“. През 1980 г. се дипломира по специалността „Автоматизация на производството – Електронна техника“ във Висшия машинно-електротехнически институт – Варна. Работи като конструктор в ЗЗУ – Велико Търново до 1985 г. В периода 1985-1991 г. завежда отдел „Научно технически прогрес“ в Министерството на съобщенията. През 1993 г. основава първия в България частен СОД – „Делта-КОМ“. От тогава вече 20 години освен собственик, е и управител на фирмата.

Г-н Попов, как се роди идеята за фирма с такава дейност?
За мен това беше естествено продължение на квалификацията и опита, който имах в сферата на електрониката. Бях работил в ЗЗУ и след това в БТК. Навремето „Българските пощи”, като поделение на Министерството на съобщенията имаха отдел за рационализации.
Всъщност ръководех отдела за научно-технически прогрес и всички рационализации минаваха през мен. По онова време правехме сигнално-повиквателни машини за телефонните централи – „заето”, „свободно” – и сега ги чуваме същите в слушалката. Правехме улични монетни автомати. Покрай тази работа реших да напусна държавната работа и да опитам в частния бранш.
Известно време произвеждахме сигнално-повиквателни машини и няколко по-дребни изделия в собствен цех и ги продавахме. По това време МВР все още няма радиосистема, а само телефонна връзка с охранявани обекти. Аз имах свои идеи и започнах да осъществявам охрана с патрули и радиосистема, която бе моя разработка.

– Трудно ли беше началото?

В началото пазарът бе разделен на две – на такива, които искат радиоохрана, и други, които бяха доволни само от телефонната връзка. Преди 20 години охраната стартираше и не се е налагаше да си „крадем“ клиенти помежду си, имаше хляб за всички. Тези, които нямаха телефони, идваха при нас, другите отиваха в МВР. Започнахме в едно малко офисче в центъра на В. Търново. С полицията винаги сме успявали да си защитим пазара без сблъсък. За тези 20 години сме имали близо 3500 клиенти. В „добрите“ години персонала на фирмата ни е достигал до 100 човека. Фирмата ни изгради офис на собствен имот в центъра на Велико Търново и закупи модерни автомобили.

 – Как, според вас, се променяше секторът през годините?

Промяната в сектора може да се изрази с една дума – „развитие”. Промени се техническата база с развитието на новите технологии – GSM мрежата, интернет. Увеличи се броят на фирмите, занимаващи се с дейността. Отрази се и икономическата криза. Намаляха обектите, които желаят да се възползват от услугата като цяло. Фирмите, които залагат на професионализма стоят добре на пазара, а тези които залагат на комерсиализма са преходно явление. За съжаление има и такива, които не знаят защо са на пазара на тези услуги.

auto9

През годините автопарка на фирмата се обновява непрекъснато

Понастоящем МВР се освобождава от търговската си дейност по охрана със СОТ, виждате ли в това нови възможности?

Лично аз считам, че закриването на полицейския СОД не е добра идея. Тази фирма играеше ролята на балансьор на пазара, поне в нашия град. Има клиенти, които не желаят да бъдат охранявани от частна охранителна фирма. Има и малки населени места, където няма алтернатива на държав-ния СОД. Сега клиентите там са изправени пред дилемата да не бъдат охранявани, или да попаднат на псевдоохранители. Това е така поради малкото на брой обекти в тези селища, което прави неизгодно изграждането на частен СОД. Закриването на полицейския СОД ще доведе до труден избор техните клиенти – при кого да отидат за охрана. Предимно се насочват към фирмите, предлагащи най-ниска цена. След време ще разберат, че там е  и най-ниско качеството на услугата. Просто си плащат.

IMAG0038

„Делта – КОМ“ разполага с удобни офиси в собствена сграда

Затова е добре при направа на своя избор да си отговорят на няколко въпроса:

1. От кога фирмата работи на пазара в техния регион.

2. Колко обекта охранява.

3. С какъв автомобилен парк разполага.

4. Колко автомобила патрулират през денонощието.

5. Каква е възрастовата граница на охранителите.

6. Има ли текучество във фирмата.

7. Каква е цената на услугата.

Във Велико Търново оперират над 20 фирми с аналогична, или сходна на вашата дейност, как оцелявате в тази силно конкурентна среда?

Оцеляването на пазара в конкурента среда се обяснява само с две думи – коректност и професионализъм. Клиентите много бързо оценяват тези два фактора. Мога определено да твърдя, че двата заедно са дефицит в много голям сектор от българската икономика.

  Технологиите се развиват изключително бурно, вече има всякакви камери, датчици, средства за оповестяване, днес по-лесно ли ви е да вършите работата си?

Да, технологиите се развиват много бързо. Това улеснява работата на служителите във фирмите. Но основен фактор за ефективна и качествена дейност това са хората. Ако те не притежават необходимите качества, ако се слабо мотивирани, лошо заплатени – добрите технологии сами по себе си не вършат работа.

Бизнесът ви не е само личен, а и семеен, нямате ли усещането, че у дома сте на работа, или  обратното? Как релаксирате от напрежението?

Много е важно ръководителите да не са преуморени и обременени от проблеми. Тяхното поведение рефлектира върху цялата фирма. Колкото до усещането – ние работим 24 часа в  денонощието, но за 20 години сме успели да „подредим фирмата”   така, че за нас да остава достатъчно време за релаксация. И двамата със съпругата ми нямаме усещането за напрежение, което да ни обременява и да ни прави неефективни. Много от проблемите ние ги решаваме за минути, докато други наши колеги отделят часове и дни. Това е резултатът от двадесетгодишната ни дейност.

Print Friendly, PDF & Email