2007-3S SOTБорис Гарванов е една от знаковите фигури в частния охранителен сектор в България. Понастоящем е собственик на капитала и съуправител на „АДТ – България“ АД. От 1993 до 2010 г. е управител, а до 2013г. е и един от собствениците, на компанията „3 S СОТ“ ООД.

Роден е на 28 юни 1952 г. в Перник. От 1966 г. живее в София. Завършил е ВМЕИ „Ленин“ (днес Технически университет) с инженерна специалност „Автоматика и телемеханика“. Професионалната си кариера започва през 1977 г. в Централния институт по изчислителна техника, където до 1981 г. е програмист. От 1981 г. работи в Института по специална техника на МВР, където се занимава с разработки, свързани с националната сигурност. През 1989 г. става заместник-началник по техническата част на служба СОД към СДВР.

През 1993 г. напуска държавната работа и заедно със Златко Виденов  създават “3 S СОТ” ООД, компанията, която успешно развива като национален СОД и я управлява до 2010 г.

Хубавата музика и качествената аудио и видеотехника са неговата страст. Семеен е, има син и дъщеря, радва се и на двама внуци.

+ Златко Виденов

Г-н Гарванов, лесно ли се разделихте с МВР?

Трудно беше, но за решението ми помогнаха  силно негативните настроения към служителите на МВР и специалните служби в началото на деветдесетте години. Напуснах МВР заедно със Златко Виденов. Намеренията ни бяха да извършваме частна охранителна дейност на най-високо техническо и технологично ниво. Като куриоз ще Ви кажа, че в началото смятахме да използваме сателитна връзка за пренасяне на сигнали. Златко Виденов измисли името, което означава „сателитни системи за сигурност“, така звучи и на английски език – satellite security systems. Днес обаче трите „S“ се възприемат като „сигурност, спокойствие и стабилност“. Развихме дейността на фирмата в 3 основни направления – охрана с технически средства, физическа охрана, доставка, изграждане и поддържане на системи за сигурност. Предлагахме широк диапазон от охранителни услуги и чрез тази комплексност задоволявахме максимално потребностите на нашите клиенти. Когато започнахме през 1993 г., знаехме какво не трябва да правим, имайки предвид опита на полицейския СОТ и неговата тромава структура. Частният бизнес е нещо друго – тук действат пазарни принципи, клиентът винаги е на първо място. След 1996 г. разширихме обхвата на дейността си  в над 30 града в страната, като „3S СОТ“ стана първият национален частен СОТ.

2005 - ДНСП

Днес ръководите „АДТ – България“ АД, как се развива тя, имате ли амбиции тази компания да достигне пазарния дял, който имаше „3 S СОТ“?

3S СОТ е една от най-големите фирми в национален мащаб и за да се постигне подобен пазарен дял са необходими дълги години упорит труд на много хора. Амбициите на АДТ са далеч по-скромни. Фирмата е едва на 3 години, създадена е и работи в сложна икономическа конюнктура. Покупателната способност на населението постоянно намалява, което рефлектира силно върху нашия бизнес. Охраната е едно от първите пера, които се орязват при спад в приходите на дадено дружество или домакинство. Все пак смятам, че фирмата се развива с добри темпове и успява да предостави високо качество на своите услуги. Персонала на фирмата е компетентен и подготвен много добре в професионално отношение. Да не забравяме, че това са предимно служители, започнали  професионалното си развитие в 3S СOT. Именно доброто качество на предлаганите услуги е това, което ни различава от конкуренцията. Една бутикова фирма, като АДТ, е многократно по-гъвкава от големите фирми в бранша и може по-бързо да реагира адекватно на проблемите на клиентите си. Това естествено не ни пречи а напротив – много добре работим съвместно с 3S СОТ и СОТ 161 – двете най-големи фирми в направлението техническа охрана на обекти.

2007Компаниите, които ръководите, са „пионери“ в техническите иновации в бранша. Имам предвид, че „АДТ – България“ е сред първите , които започнаха да осъществяват централизирана охрана чрез GPRS/GSM и IP комуникация. Как успявате да сте винаги сред новаторите?

През годините техническите средства се развиха стремглаво и аз винаги съм гледал да сме в крак с времето. Когато бях служител в държавния СОД се използваше телефонната линия за пренос на сигнали. Това създаваше възможност за външна намеса от страна на престъпници, тъй като те много добре знаеха как да неутрализират подобен тип жични комуникации. Когато започнахме 3S СОТ, на пазара вече се предлагаха радио-комуникационни системи. Договорихме доставка на техника от Израел и започнахме да изграждаме нашата мрежа. Това изискваше значителни инвестиции за закупуването, а след това и за поддържането на тези радио мрежи. В момента най-актуални и надеждни са GPRS/GSM и IP комуникациите и за това ние отново залагаме на иновациите. Разбира се, този тип системи са в пъти по-надеждни от това, което се използваше в сектора преди години. Сега имаме възможността да използваме най-съвременни технологии, без да се налага да подменяме стари съоръжения.

2009 - БТА

През януари вашата фирма приключва проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обучавате 80 охранители, какви трябва да са кадрите в охранителния сектор?

Имаме Център за професионално обучение (ЦПО), в който се обучават всичките ни охранители. Понеже в АДТ сме заложили високи критерии за качеството на услугите, които предлагаме, изискванията към персонала съвсем не са леки. Програма Минимум е една малка част от обучението на нашите кадри.

Основният проблем в сектора е, че клиентите искат да получават охранителни услуги на възможно най-ниска цена, което следователно става за сметка на качеството. Постоянно трябва да се правят компромиси за да се постигне съгласие между фирмата и клиента. Следователно възнаграждението на охранителите е ниско, което влияе както върху социалния им статус, така и върху тяхното самочувствие. Асоциациите представляващи бранша трябва да играят по-водеща роля в налагането на положителен имидж на професията охранител. Това обаче може да бъде постигнато единствено чрез съвместни усилия.

2005 - Хилде де Клерк - CoESS

Какво пожелавате да се случи в охранителния сектор и лично на вас през 2014 година?

Закона за частната охранителна дейност е вече на 9 години. Досегашната практика показа някои несъвършенства. Като гледам с какво се занимава Парламента, не съм сигурен, че през 2014 -та  за законодателния орган промените в този закон ще са сред приоритетите. Все пак можем да отправим пожелания в тази посока. Освен това, вече споменах че асоциациите, които представляват бранша трябва да обединят усилията си за  повишаване имиджа на охранителната професия. Трябва да се изгладят различията, които съществуват в момента и да се преследват общите цели. Надявам се да има повишаване на жизнения стандарт в страната. Така фирмите и домакинствата ще имат финансовата възможност да си позволят по-високо качество на използваните охранителни услуги.

И не на последно място, имайки предвид колко отговорна и рискова е работата на многобройния охранителен персонал, да им пожелаем здраве и безаварийна работа плюс съществено повишаване на трудовите възнаграждения!

Print Friendly, PDF & Email