euralarm-logo-eu_display

Браншовите организации, и в частност тези в охранителния бизнес, са важен фактор. Те са онова, което сплотява различни фирми и ги прави не конкуренти, а партньори. В световен мащаб  браншовите организации създават стандарти. Благодарение на тях охранителни компании от цял свят успяват да разменят опит,  да научат нови добри практики, да се развиват и помагат една на друга. По този начин се вдига нивото и качеството на предоставените услуги, обсъждат се нови промени и закони.  Поставят се цели и пътища на развитие. Преди няколко месеца ви представихме всички охранителни браншови организации в България в един общ материал. Дойде време да обърнем внимание на тези в европейски и световен мащаб. Миналата седмица ви разказахме за CoESS, а днес идва ред на Euralarm.

Euralarm (Асоциация на европейските производители, монтажници и доставчици на електронни услуги в областта на индустрията за сигурност и пожарна безопасност), както става ясно от самото и наименование, е организация за европейските охранителни и технологични фирми, които предлагат електронни услуги за сигурност. Тя е основана през 1970 г. и основните дейности с които се занимават нейните членове са ранно сигнализиране и откриване на пожари, аларми, контрол на достъпа, видеонаблюдение, всякаква сигнало-охранителна техника и дейност и други. В компанията членуват не само охранителни фирми и асоциации, но и производители на всякаква техника за сигурност, монтажни компании, разпространители и доставчици на подобни продукти.

Euralarm представлява над 2500 компании с общ оборот приблизително 16.4 млрд. евро, 70% от европейския пазар за пожарни и охранителни дейности и технологии. Освен отделни фирми, членове на организацията са 17 национални асоциации от различни държави. Член на Euralarm е включително българската асоциация НАФОТС (Националната асоциацията на фирмите, охраняващи с технически средства). Euralarm и НАФОТС организират съвместно международен форум, посветен на услугите за сигурност, който се проведе на 11 септември  2012 г. в София. (подробно за събитието можете да прочетете в сайта на НАФОТС – Тук )

Мисията на Euralarm е да влияе на положителния растеж на компаниите си членки, да им помага да се позиционират добре на пазара и да имат добро реноме. Организацията цели да повиши цялостната сигурност и безопасност на Европейското общество и неговите граждани. Euralarm работи със CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC и много други, за да постигне своите цели и повиши стандартите за качество, партньорка е и със сродни асоциации като Eurofeu , CoESS , EFSAC , EUSAS , EuroSafe , NFPA  и CSAA. Организацията смята, че професионалното обучение е важен фактор за качеството на предоставените услуги, затова редовно организира различни обучения, семинари и публикува всякакви полезни материали.

Euralarm работи по насърчаването на повече събития, свързани с охранителния бранш, на международно и европейско равнище. Целта е различните компании да обменят опит, идеи и заедно да разрешават проблемите в бранша. Организацията представлява интересите на своите членове пред Европейския парламент и Комисия.

Euralarm се бори за правото на всяка фирма в бранша да бъде конкурентоспособна и се противопоставя на корупцията и измамите. Тя изисква всички нейни членове да се стремят да създават доверие на хората в бранша като цяло и да са почтени. Euralarm се разделя на 3 основни секции – „Пожарна безопасност”, „Охрана” и „Услуги” като всяка една се занимава с различни дейности.

Каква е нейната структура можете да видите от тази схема:

Print Friendly, PDF & Email