kameraСобственици на жилищни имоти във Великобритания все по-често се оплакват в полицията, че са обект на тормоз чрез видеонаблюдение от свои съседи. В момента в Обединеното кралство не съществуват правила, които да ограничават разполагането на камери, монтирани в частни имоти. Ценовата достъпност на системите за видеонаблюдение превръщат инсталирането на камери в масова практика. Но докато за повечето хора камерите са полезно средство за борба с престъпността, не липсват и такива, които се изкушават да насочват камерите и да наблюдават места, които би трябвало да са неприкосновени от гледна точка на личния живот.

Андрю Ренисън, упълномощен експерт, който работи за правителството по въпросите, отнасящи се до системите за наблюдение, споделя: „Хората по принцип поставят камери за видеонаблюдение с добри намерения. Разбира се, би трябвало да се мисли накъде са насочени камерите, да се мисли дали не нарушават личното пространство и частния живот на съседите. В това отношение на правителството може да се наложи да бъдат разработени нови правила, които да създадат регулация в използването на частните камери за наблюдение, така както наскоро това се е случило с ползваните от полицията камери за външно наблюдение. В никакъв случай не трябва да се допуска нарушаване на гражданските права, споделя Ренисън.

Правителствени чиновници предлагат и друго – те искат полицията и местните власти да имат право да извършват проверки, с които да установяват дали има необходимост от използването на видеокамери и дали от тях има ефективност. И ако камерите не съответстват на тези критерии, да бъдат давани предписания за демонтиране. Стига се дори до обсъждане на създаването на специфичен регистър, в който например в местен уебсайт да има сведения за местоположението на монтираните камери.

Print Friendly, PDF & Email