Сигурността е широко понятие. Днес, във времето,  в което тя е ключов отрасъл и от първостепенна важност, се дават стотици милиарди левове годишно за осигуряване на сигурност. “Security” браншът се разделя на десетки по-малки ниши и всяка една фирма е тясно специализирана в нещо – физическа охрана, видеонаблюдение, киберпрестъпления, биометрична идентификация, контрол на достъпа, периметрова охрана и т.н. И всичко в зависимост от нуждите на клиентите. На някого му трябва бодигард, на втори- камери за двора, на трети-  електрическа ограда и бариера. Но на някои места почти всички видове охрана и сигурност се срещат, за да се комбинират и заживеят в една много трудна за проникване симбиоза. Това са някои от най-охраняваните места в света – строги затвори, ключови летища, тайни лаборатории, трезори, военни бази и много други.

Обикновено тези места включват няколко защити в своята система за сигурност – видеонаблюдение, охрана, защитни бариери, специални врати и брави, протоколи за контрол на достъпа и много други. Целта е достъпът до тези сгради за неоторизирани лица, независимо дали отвън или отвътре, да бъде невъзможен. Освен за опазване от крадци, шпиони и терористи, обаче, системата за физически сигурност на тези места включва и опазване от екологични катастрофи и бедствия – земетресения, наводнения, пожари. Затова се инсталират противопожарни системи, огнеупорни сейфове и много други. Целта на цялата тази физическа сигурност е не само превантивно да предпази от потенциални престъпления и бедствия, но и в случай, че реално стане нещо, да се противодейства моментално и щетите да бъдат сведени до минимум.

Обикновено, за да се инсталират толкова сложни, скъпи и сигурни системи, сградата се проектира от инженерите и архитектите предварително по специален начин. Тук сигурността не е сложена по-късно като допълнителна, второстепенна мярка, тук тя е заложена и замислена още от самото създаване на сградата. Често дори самата сграда се води по нужната система за сигурност, а не обратното.
Security_spikes_1

Основната цел, както на всяка друга охранителна система, е превантивно да  всее страх и несигурност в потенциалните нарушители и те да се откажат от намеренията си още преди да са започнали. Разбира се, системата не трябва само да изглежда „страшна“, но и реално да е трудна за пробиване. Системата за сигурност в най-добре охраняваните сгради по света започва още отвън –високи огради с ток и тел, масивни врати, бариери и заплашителни ярки предупредителни надписи от типа на „Влизането строго забранено“ и „Опасно за живота“. Към тази част могат да се допълнят и прозорците на самата сграда – те може да са високи, с решетки, затъмнени или дори бронирани. Всички тези мерки, освен че биха забавили и дори предотвратили терористична атака, действат много по-силно с психологическия си фактор. Видовете периметрова охрана са много – от голяма стена с течащ по нея ток до бронирани прозорци. Във всички случаи, обаче, системата трябва ясно да говори „този обект е добре охраняван, ти нямаш работа тук“.

Следващият фактор за защита е наблюдението. Някои строго пазени сгради и обекти разчитат дори повече на човешкото наблюдение, отколкото на техническото. В зависимост от системата за сигурност и сградата може по много начини да се направи така, че всеки ъгъл от периметъра на обекта  да бъде наблюдаван денонощно от охранители. За целта има специални кули за наблюдение, стаички в сградата с прозорци и т.н. Дори е добре ако охранителите се забелязва лесно отвън. Това отново е силен психологически фактор, който допълнително показва колко добре защитена е дадена сграда.
800px-Xatta137

Друго, наглед просто, но не по-малко важно – това е осветлението. Не случайно почти всички магазини остават  светната лампа през нощта. Крадците и престъпниците не обичат светлината. За тях нощта е най-добър приятел. Колкото по-добре осветена е дадена сграда, толкова по-лошо е това за нарушителите. Силните прожектори, големите улични лампи и доброто осветление в самата сграда, най-вече в коридорите, са задължителни и много често биха свършили по-добра работа от много други скъпи технологии. Осветлението трябва да може да седи включено и със специално захранване, в случай на угасване на тока. Важно е да бъде така направено, че в целият периметър да няма „слепи“ петна.

Алармените системи са задължителни. Те оповестяват кога има нарушител или авария. Важни са поради две причини: първо – съобщават на охранителите за тревогата и второ, не по-малко важно – карат нарушителите да се стреснат и правят много повече грешки. Алармените системи трябва да работят в тандем с всички останали устройства за контрол на достъпа – физически бариери, датчици и други. Самите датчици в сградата трябва да са разположени професионално и да покриват голям периметър. Слагат се датчици в зависимост от нуждите – за счупване на стъкло, за движение, за дим, по-висока температура и т.н. За да бъдат ефективни, обаче, датчиците и алармите, трябва и да има кой да реагира. Времето за реагиране в случай на тревога е най-ключово и то трябва да бъде сведено до минимум. Почти всички престъпници, които планират удар, предварително създават фалшива аларма именно, за да разберат за колко време ще се намесят охранителите или органите на реда.

Камерите за видеонаблюдение са един от най-важните компоненти за цялостната защита. Първо – те предават картина в реално време на мониторинг центъра. Така дори алармите да не бъдат задействани, ако камерите са поставени на правилните позиции и се следи целия периметър, шансовете за проникване стават минимални. Освен това камерите трябва да са поставени видимо, отново заради психологическия  фактор. Друго предимство на видеонаблюдението е, че дори ако бъде допуснато престъпление и престъпника избяга, със записите може да се помогне за заловяването му, а после кадрите да служат като доказателствен материал в съда.

Контролът за достъпа е задължително присъстващ във всяка подобна система. Той се осъществява по много начини – с охранителни пунктове и рецепции, където всяко лице, което влиза и излиза от сградата се идентифицира. Също с биометрична идентификация, механични и електрически системи за контрол на достъпа, специални ключалки, бронирани врати и много други.

И, разбира се, накрая идва място за най-важната част от цялостната система за сигурност – охранителите. Живата човешка работна ръка все още не може да бъде заместена в нито една сфера, независимо от технологиите. Най-малкото в сферата на сигурността. Защото абсолютно всички от тези компоненти са напълно безсмислени ако няма кой да ги проверява, инсталира, ремонтира, следи и да реагира, когато има нужда от това.

С подобни система за сигурност се пазят някои от най-строго охраняваните обекти и сгради в света. Всеки един компонент  „пази“ нещо различно, а всичките заедно, инсталирани правилно и с мисъл, създават една наистина почти непробиваема система. Всички видове охрана могат да се комбинират по всевъзможни начини, а към тях да се добавят и много други неща от изброените в текущия материал. Защото днес  технологиите и решенията за сигурност предлагат един наистина огромен избор от възможности за всяко едно желание и ситуация.

Print Friendly, PDF & Email