logo

Браншовите организации, и в частност тези в охранителния бизнес, са важен фактор. Те са онова, което сплотява различни фирми и ги прави не конкуренти, а партньори. В световен мащаб  браншовите организации създават стандарти. Благодарение на тях охранителни компании от цял свят успяват да разменят опит,  да научат нови добри практики, да се развиват и помагат една на друга. По този начин се вдига нивото и качеството на предоставените услуги, обсъждат се нови промени и закони.  Поставят се цели и пътища на развитие. Преди няколко месеца ви представихме всички охранителни браншови организации в България в един общ материал. Дойде време да обърнем внимание на тези в европейски и световен мащаб. Специално днес ще ви разкажем за една от най-големите и значими организации в Европа – CoESS.

CoESS (или на български Конфедерация на европейските услуги за сигурност) е организация на европейските национални сдружения за охранителния бранш. Една от основните й цели е да защитава свободната и лоялна конкуренция в областта на предоставянето на частни охранителни услуги. Тя се противопоставя на практики в държави, където правителствата умишлено увеличават конкурентоспособността на държавни дружества чрез предоставянето от тях на частни охранителни услуги. Точно както беше положениeтo със СОД към МВР у нас съвсем доскоро.

Най-голямата браншова организация у нас, НАФТСО, е приета за член на Конфедерацията през 2005 г. През 2008 г. тя става домакин на Общото събрание на CoESS, а през 2010 г. – на Информационна среща-дискусия „Хармонизация на частните услуги за сигурност в Европа в изпълнение на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент“ и на заседание на Работния комитет „Охрана“.

Самата CoESS е конфедерация „чадър” на 26 браншови национални организации от цяла Европа. Тя е създадена на 26. 10. 1989 г. в Рим. Призната е от Европейската комисия за европейски секторен социален партньор в съответствие с всички европейски договори.

В CoESS участват национални организации от 19 държави членки на ЕС и общо 24 страни от цяла Европа. Под крилото на националните сдружения, участващи в нея, има над 60 000 охранителни фирми и общо 2.2 млн. служители на сигурността.  Те отчитат годишни печалби от приблизително 34.2 милиарда евро. Спонсори на конфедерацията са огромните G4S, Securitas и Prosegur.

Мисията на CoESS е да защитава интересите на частните охранителни фирми и да им помага да подобряват услугите,  които те предлагат. Една от основните ѝ цели е да хармонизира националното законодателство в различните държави по такъв начин, че то да бъде изгодно и удобно за фирмите в сектора и същевременно да не ощетява самата държава. За да постигне тази цел, CoESS се занимава с извършване на професионални правни, социални, икономически, търговски и други изследвания за дейността на своите членове, по общи за тях въпроси, както и по поръка на Европейската комисия. Конфедерацията събира и разпространява важна информация по отношение на охранителния бизнес. Тя представя и защитава исканията и интересите на своите членове пред европейски институции и международни организации. Освен това определя и популяризира общите позиции на своите членове по отношение на институциите на Европейския съюз. Организацията извършва и с дейности, които да повишат качеството на цялата охранителна индустрия. Конфедерацията изготвя професионални стандарти и регламенти.

CoESS работи и с държавни, и с частни клиенти. Тя е основният партньор на европейските политици, които търсят експертен съвет и мнение по отношение на охранителната индустрия. Организацията твърдо вярва, че много от политическите решения на ЕС пряко или косвено влияят на охранителния бранш. Затова асоциацията непрекъснато отправя призиви и предложения към взимащите решения в ЕС да инвестират в създаването на глобална политическа рамка относно частната индустрия за сигурност. CoESS се застъпва за интересите на охранителните фирми пред Съюза.

На общите събрания на CoESS всички членове имат възможност да дискутират промените в бранша, да правят преглед на постигнатите резултати и да си поставят нови цели, да определят мандати за нови дейности и да обменят мнения и обсъждат  текущите проблеми. Организацията непрекъснато разширява дейността си и приема с приветствие нови членове. CoESS е сформирала осем работни комитета, които представляват някои от основни дейности с които се занимават членовете на Конфедерацията. Това са – „Охрана”, „Инкасо и транспорт на ценни товари“, „Мониторинг и контрол от разстояние”, „Сигурност на летищата“, „Морска сигурност“, „Критична инфраструктура“, „Социален диалог и Сближаване“.

CoESS си партнира с асоциации от цял свят, като Европейския институт по стандартизация (CEN) , Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) , Европейската организация за сигурност (EOS), UNI Europa – европейският социален партньор на CoESS, Руската асоциация на индустрията за сигурност (RASI), южноафриканската SIA, Азиатската професионална асоциация за сигурност (APSA), Централна асоциация на частната охранителна индустрия в Индия (CAPSI) , австралийската асоциация за сигурност ASIAL , новозеландската асоциация за сигурност NZSA , Национално сдружение на охранителни фирми в САЩ (NASCO) и други.

Print Friendly, PDF & Email